อัปเดตวัคซีน COVID-19 รวมสรุป ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2563

วัคซีน คือ สารที่ใช้นำเข้าสู่ร่างกาย แล้วกระตุ้นให้เกิดภูมิคุ้มกันโรค ต่อเชื้อนั้นๆ สารดังกล่าวอาจเป็นตัวเชื้อโรคที่ตายแล้ว เชื้อโรคที่อ่อนแรงไม่ก่อโรค หรือ ส่วนประกอบอื่นๆ ของเชื้อโรคก็ได้ ขณะนี้ทางองค์การอนามัยโลกคาดการณ์ว่า จะมีวัคซีนโควิด 19 ที่ใช้ได้จริงสำหรับประชาชนในต้นปี ค.ศ. 2021 หรือปี พ.ศ. 2564

จากข้อมูลในเวลานี้ วัคซีนโควิด 19 มีวัคซีนหลายชนิดที่อยู่ในระหว่างกระบวนการวิจัย อยู่ในระดับการทดลองกับสิ่งมีชีวิต ประมาณ 10 ชนิด และระดับห้องทดลองประมาณ 120 ชนิด การวิจัยวัคซีนโควิด19 นี้มีการทดลองทั่วโลก ทั้งในสหรัฐอเมริกา ยุโรป และ จีน โดยวัคซีนโควิด 19 ที่เป็นความหวังว่าจะใช้ได้ในเร็ววัน ได้แก่ วัคซีนโควิด 19 จากบริษัท Sinovac ของประเทศจีน เป็นวัคซีนโควิด 19 ในรูปแบบวัคซีนเชื้อที่ไม่ก่อโรค (inactivated virus) และ จากบริษัท Moderna ของประเทศอเมริกา ซึ่งเป็นวัคซีนจากส่วนประกอบของเชื้อไวรัส (RNA)

การพัฒนาวัคซีนแบ่งเป็น 3 ระยะ ระยะที่ 1 คือการทดลองในกลุ่มเล็กๆ เพื่อศึกษาความปลอดภัย ระยะที่ 2 คือ การทดลองในกลุ่มใหญ่มากขึ้น เพื่อศึกษาประสิทธิภาพ และขนาดยา และระยะที่ 3 คือ การทดลองในกลุ่มใหญ่ระดับพันคน ซึ่งเป็นกลุ่มที่ตั้งใจจะใช้กับวัคซีนตัวที่ทดลอง ทดสอบหาผลข้างเคียงที่อาจจะพบได้ยาก หลังทดลองแล้วเสร็จ ยังต้องส่งให้คณะกรรมการอาหารและยา เพื่ออนุมัติให้ใช้ได้ในมนุษย์

วัคซีนโควิด 19 ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างทดลอง มี 10 ชนิดเท่านั้นที่อยู่ในระหว่างการทดลองในมนุษย์ วัคซีนโควิด 19 ที่คืบหน้ามากที่สุดอยู่ในระยะที่ 2 และกำลังเข้าสู่ระยะ 3 หากจะรอให้พัฒนาวัคซีนตามขั้นตอนปกติ ต้องใช้เวลาอีกหลายปี แต่ขณะนี้หลายฝ่ายกำลังเร่งพัฒนาวัคซีนโควิด 19 ให้เร็วขึ้นในระดับ 1-2 ปี โดยการให้เงินทุนสนับสนุนมากขึ้น และอนุญาติให้เร่งขั้นตอนการพัฒนาเป็นพิเศษ เช่น ให้ทดลองในมนุษย์พร้อมกับในสัตว์, ระหว่างทดลองระยะที่ 2 หรือ 3 ให้เร่งเตรียมผลิตวัคซีนโควิด 19 ในปริมาณมากไปพร้อมกัน, และเร่งกระบวนการขออนุมัติในขั้นตอนของสำนักงานอาหารและยาให้เร็วที่สุด