อาการกล้ามเนื้ออักเสบ (Muscle inflammation) เป็นสภาวะที่กล้ามเนื้อของร่างกายอักเสบหรือบวมเนื่องจากการต่อสู้กับการบาดเจ็บ การใช้กล้ามเนื้อเกินไป การเคลื่อนไหวผิดรูปแบบ หรือสาเหตุอื่น ๆ ที่ทำให้กล้ามเนื้อถูกทำลายหรือรบกวนในระดับเซลล์

 

อาการที่พบในกล้ามเนื้ออักเสบอาจมีความรุนแรงตั้งแต่เล็กน้อยถึงรุนแรงขึ้นขึ้นอยู่กับสาเหตุและบริเวณที่ถูกกระทบ อาการที่พบได้แก่

  1. ปวด มีอาการปวดหรือเจ็บปวดที่กล้ามเนื้อที่ถูกอักเสบ อาจรู้สึกเฉียบพลันหรือเป็นเรื่อย ๆ โดยอาการจะมีระยะเวลาขึ้นอยู่กับความรุนแรงของการอักเสบ
  1. บวม กล้ามเนื้อที่อักเสบอาจมีอาการบวมหรือบวมแดงเนื่องจากการอักเสบที่ส่งผลให้เลือดรั่วไหลเข้าสู่บริเวณนั้น
  1. การรับความรู้สึกที่ผิดปกติ บางครั้งอาจมีการรับความรู้สึกที่ผิดปกติไปจากเดิมในบริเวณของกล้ามเนื้อที่อักเสบ
  1. การใช้งานของกล้ามเนื้อ อาจเกิดความยากลำบากในการใช้งานกล้ามเนื้อที่อักเสบ เช่น การขยับไป-มา

 

หากคุณมีอาการกล้ามเนื้ออักเสบที่รุนแรง

ควรพบแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยและการรักษาที่เหมาะสมสำหรับอาการกล้ามเนื้ออักเสบของคุณ การตรวจสอบอาการร่วมกับการตรวจร่างกายและอาจมีการตรวจเพิ่มเติมเช่นการตรวจเลือดหรือภาพเอกซเรย์ นอกจากนี้ การพักผ่อนอย่างเพียงพอและการประคับประคองแผนการออกกำลังกายที่เหมาะสมอาจช่วยในการฟื้นฟูกล้ามเนื้ออักเสบของคุณด้วย