ลมพิษ (Toxic gas) เป็นอากาศที่มีสารพิษหรือสารอื่น ๆ ที่อาจมีผลกระทบที่มากเกินกว่าความเสี่ยงที่เราจะพบในอากาศทั่วไป การสัมผัสหรือหายใจลมพิษอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ อาการของการสัมผัสลมพิษอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับชนิดของลมพิษและปริมาณที่สัมผัส อาการที่พบจากการสัมผัสลมพิษอาจรวมถึง:

 1. ปวดศีรษะ: อาจมีอาการปวดศีรษะหนัก หรือเจ็บปวดบริเวณหัว.
 2. ความเหนื่อยหอบ: อาจมีอาการหายใจลำบาก หรือหายใจเหนื่อยไม่สบาย.
 3. อาการคลื่นไส้ อาเจียน: อาจมีอาการคลื่นไส้หรืออาเจียนเกิดขึ้น.
 4. ผิวหนังแดง หรือผื่น: อาจมีผื่นหนังแดงหรืออาการคันตามผิวหนัง.
 5. อาการปวดท้อง ท้องเสีย: อาจมีอาการปวดท้องหรือท้องเสียเกิดขึ้น.
 6. ซึมเศร้าหรือรู้สึกตรอมใจ: บางครั้งลมพิษอาจมีผลกระทบต่อระบบประสาท ทำให้เกิดอาการซึมเศร้า หรือความวิตกกังวล.
 7. อาการหายใจลำบาก: บางลมพิษอาจเป็นสารที่กระตุ้นให้เกิดอาการหายใจลำบาก หรืออาจทำให้เกิดอาการหายใจติดขัด.
 8. อาการหนาวสั่นหรือไข้: ลมพิษบางชนิดอาจทำให้เกิดอาการหนาวสั่นหรือไข้ขึ้น

 

การแก้ไขและป้องกัน

 • หากมีอาการข้างต้นหรือความเสี่ยงในการสัมผัสลมพิษ ควรหยุดการสัมผัสทันที และหากเป็นไปได้ให้ไปถึงพื้นที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์
 • หากเป็นไปได้ควรติดต่อศูนย์แจ้งเหตุด่วนหรือโรงพยาบาลใกล้เคียงเพื่อขอความช่วยเหลือ
 • การใส่หน้ากากป้องกันฝุ่นละอองหรือหายใจแบบอื่นที่เหมาะสมอาจช่วยป้องกันการสัมผัสลมพิษ
 • อย่าเข้าไปในพื้นที่ที่มีลมพิษเป็นอากาศ
 • ระวังไม่ให้เกิดการรั่วไหลของลมพิษจากการจับของภาชนะที่มีสารพิษอยู่ด้วย

 

ขอแนะนำให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและหากมีอาการที่น่าเชื่อถือว่าอาจเกิดจากลมพิษควรหาที่ปลอดภัยทันทีและหาความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์