รคต่อมน้ำลายอักเสบ  (Salivary Gland Infections)  คือ การติดเชื้อแบคทีเรียหรือไวรัสซึ่งส่งผลให้ต่อมน้ำลายหรือท่อน้ำลายเกิดอาการอักเสบ เนื่องจากการติดเชื้อจะทำให้การไหลของน้ำลายลดลง ผู้ป่วยจะมีอาการ เช่น เจ็บในปาก หน้าบวม คอบวม คางบวม เป็นต้น 

 

อาการโรคต่อมน้ำลายอักเสบ

  • การรับรู้รสชาติผิดปกติในปาก
  • ไม่สามารถอ้าปากได้ตามปกติ
  • รู้สึกเจ็บหรือรู้สึกติดขัดเมื่อต้องอ้าปากหรือรับประทานอาหาร
  • เจ็บในปาก ปากแห้ง
  • มีตุ่มหนองในปาก
  • เจ็บที่ใบหน้า บวมหรือแดงบริเวณกรามด้านหน้าใบหู ใต้กราม หรือใต้ปาก
  • หน้าบวม คอบวม
  • มีอาการของการติดเชื้อ เช่น มีไข้ หรือหนาวสั่น เป็นต้น

 

การรักษาโรคต่อมน้ำลายอักเสบ

การรักษาโรคต่อมน้ำลายอักเสบจะขึ้นอยู่กับสาเหตุของการเกิดโรคและระดับความรุนแรงของอาการ รวมถึงอาการร่วมที่เกิดขึ้น ยกตัวอย่างเช่น อาการบวม อาการเจ็บปวด โดยแพทย์อาจใช้ยาปฏิชีวนะรักษาโรคต่อมน้ำลายอักเสบ ในผู้ป่วยบางรายที่มีอาการเรื้อรังหรือมีการติดเชื้อซ้ำซ้อน ต้องทำการรักษาด้วยวิธีการผ่าตัด

 

การป้องกันโรคต่อมน้ำลายอักเสบ

วิธีในการป้องกันโรคต่อมน้ำลายอักเสบ สามารถทำได้โดยการลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ เช่น ดื่มน้ำให้มาก หมั่นรักษาสุขอนามัยช่องปากด้วยการแปรงฟัน และใช้ไหมขัดฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง เพื่อป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียบางชนิด

 

อย่างไรก็ตาม ต่อมน้ำลายอักเสบบางชนิด ไม่สามารถป้องกัน ดังนั้น หากสงสัยว่ามีอาการเสี่ยงโรคต่อมน้ำลายอักเสบ ควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพื่อทำการวินิจฉัย เพราะอาการบางอาการอาจมีความคล้ายกับโรคหรือภาวะอื่นๆ ได้