ติดเชื้อในกระแสเลือด  คือ ภาวะการติดเชื้อในกระแสโลหิตซึ่งเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย จากนั้นเชื้อแบคทีเรียซึมเข้าสู่กระแสเลือด หากไม่ได้รับการรักษาทันที อาจเกิดการอักเสบทั่วร่างกาย ซึ่งทำให้ลิ่มเลือดอุดตันการลำเลียงออกซิเจนไปยังอวัยวะที่สำคัญของต่างๆของร่างกาย เมื่อไม่ได้รับออกซิเจนไปหล่อเลี้ยงอย่างเพียงพอ จึงส่งผลให้เกิด การทำงานของอวัยวะส่วนนั้นล้มเหลว ซึ่งถือเป็นอาการติดเชื้อในกระแสเลือดที่ร้ายแรง ทั้งนี้ อาจมีผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดถึงร้อยละ 50 เสียชีวิตจากภาวะดังกล่าว ผู้ที่ติดเชื้อในกระแสเลือดจึงจำเป็นต้องได้รับการรักษาโดยด่วน

 

อาการการติดเชื้อในกระแสเลือด  แบ่งเป็น 3 ลักษณะคือ

 • อาการเฉพาะที่หรือเฉพาะอวัยวะที่ติดเชื้อ

เป็นอาการที่เกิดขึ้นเฉพาะอวัยวะที่ติดเชื้อ ยกตัวอย่างเช่น เมื่อมีอาการไอหรือเจ็บหน้าอก เมื่อหายใจ อาจพบว่าบริเวณปอดหรือเยื่อหุ้มปอดมีการติดเชื้อ หากมีเกิดจากการติดเชื้อบริเวณกรวยไต จะมีอาการปวดหลังและมีอาการปัสสาวะบ่อยกว่าปกติ ซึ่งเป็นอาการที่เกิดขึ้นเฉพาะที่

 • อาการแสดงทางผิวหนัง

เกิดจากการที่เชื้อโรคหรือพิษของเชื้อโรคที่อยู่ในกระแสเลือด กระจายสู่บริเวณผิวหนัง ทำให้เกิดรอยขึ้นที่บริเวณผิวหนัง ซึ่งในบางรอยนั้นอาจมีลักษณะที่ไม่จำเพาะ ที่สามารถบอกได้ถึงชนิดของเชื้อ

 • อาการที่เกิดจากการที่ร่างกายมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อการติดเชื้อ

หรือเป็นกลุ่มอาการตอบสนองต่อการอักเสบทั่วร่างกาย เช่น มีไข้ขึ้นสูงมากกว่า 38 องศาเซลเซียส มีอาการหนาวสั่น  ชีพจรเต้นเร็วขึ้นเกิน 90 ครั้งต่อนาที  และหายใจเร็วเกิน 20 ครั้งต่อนาทีเป็นต้น

 

หากผู้ป่วยไม่ได้รับการรักษาทันท่วงที อาจเกิด อาการรุนแรง ดังนี้

 • ระดับความรู้สึกตัวลดน้อยลง
 • คลื่นไส้และอาเจียน
 • ผิวหนังอาจเกิดจุดหรือแดง หากปล่อยทิ้งไว้ ผื่นจะลุกลามใหญ่ขึ้นเหมือนรอยช้ำ โดยรอยช้ำเหล่านี้จะแผ่ขยายใหญ่เป็นบริเวณกว้าง
 • ปัสสาวะออกน้อย
 • เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงอวัยวะไม่เพียงพอ นำไปสู่ภาวะช็อก

 

สาเหตุ  การติดเชื้อในกระแสเลือดส่วนใหญ่มักเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย แต่มีบางส่วนเกิดจากการติดเชื้อราได้ หรือการติดเชื้อในระบบต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น

 • การติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ เช่น ปอดอักเสบ
 • การติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะ เช่น กรวยไตอักเสบ
 • การติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร เช่น ลำไส้อักเสบ
 • การติดเชื้อจากการใส่สายสวนหลอดเลือดดำ สายฟอกไต สายสวนปัสสาวะ เป็นต้น
 • แผลอักเสบติดเชื้อลุกลาม