อหิวาตกโรค  คือ โรคท้องร่วงรุนแรงที่เกิดจากการติดเชื้อแคทีเรีย วิบริโอ  โคเลอรี่  ภายในลำไส้ เกิดจากการได้รับเชื้อจากการรับประทานอาหารหรือดื่มน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรีย

 

อาการอหิวาตกโรค

เป็นโรคที่มีการเชื้อแบคทีเรียที่ร้ายแรง ทำให้เกิดอาการท้องร่วงอย่างรุนแรง ทำให้เกิดอาการสูญเสียน้ำในร่างกาย

  • ลักษณะอุจจาระ จะเหมือนน้ำซาวข้าว มีกลิ่นเหม็นคาว
  • มีอาการคลื่นไส้เจียน
  • มีภาวะขาดน้ำ
  • เป็นตะคิว
  • อาจเกิดอาการช็อก

 

การป้องกันโรคอหิวาตกโรค

  • รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆและดื่มน้ำสะอาด
  • ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนรับประทานอาหาร