มาทำความรู้จักกับสารเคมีที่มีพิษอันตราย นั่นก็คือ สารไซยาไนด์ (Cyanide) ซึ่งเป็นสารที่สามารถอยู่ได้หลายรูปแบบ เช่น ก๊าชไฮโดเจนไซยาไนด์ที่ได้จากการเผาวัสดุอุปกรณ์ที่เป็นพลาสติก   และพืชบางชนิดก็มีสารพิษไซยาไนด์ด้วยเหมือนกัน ซึ่งสามารถเข้าสู่ร่างกายโดยผ่านทางการสัมผัสผิวหนัง หายใจ การกลืน หรือการฉีดเข้าเส้นเลือด เมื่อสารพิษเข้าสู่ร่างกายจะทำลายเซลล์และอวัยวะของร่างกายได้ และอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ อาการของพิษไซยาไนด์จะแตกต่างกันไปตามปริมาณของสารพิษที่เข้าสู่ร่างกาย และจะเริ่มแสดงอาการได้ภายในไม่กี่นาทีหรือสัปดาห์

อาการที่พบบ่อยที่สุดได้แก่

  • อาการหอบเหนื่อย
  • หายใจไม่ออก
  • อาการเจ็บคอ
  • เจ็บแน่นหน้าอก
  • อาการชัก หรือหมดสติอาจ
  • อาการคลื่นไส้ อาเจียน และท้องเสีย
  • อาการซึมเศร้า หรือหน้ามืด

การรักษาพิษไซยาไนด์จะต้องใช้วิธีการตามอาการของผู้ป่วย เช่น การใช้สารที่ช่วยลดพิษไซยาไนด์ การช่วยหายใจหรือการผ่าตัดในกรณีที่เกิดอาการหนัก อย่างไรก็ตาม การป้องกันพิษไซยาไนด์เป็นสิ่งสำคัญ โดยควรป้องกันการสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมหรือสารเคมี