เฝ้าระวังอาการเส้นเลือดในสมองตีบ, หลอดเลือดในสมองตีบ

โรคหลอดเลือดสมอง คือ ภาวะที่สมองขาดเลือดไปเลี้ยงเนื่องจากหลอดเลือดมีความผิดปกติ ส่งผลให้เนื้อเยื่อในสมองถูกทำลายและการทำงานของสมองหยุดชะงัก ซึ่งถือได้ว่าเป็นอาการร้ายแรงที่อาจส่งผลให้กลายเป็นโรคอัมพฤกษ์ -อัมพาต หรืออาจอันตรายถึงชีวิตได้

โรคหลอดเลือดในสมอง แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

 1. ประมาณร้อยละ 80 เป็นภาวะที่ไม่มีเลือดไปเลี้ยงสมองซึ่งอาจจะเกิดจากภาวะหลอดเลือดอุดตันหรือภาวะหลอดเลือดตีบ
 2. ประมาณร้อยละ 20 จะเป็นภาวะที่มีเลือดออกในสมองซึ่งโรคที่ทำให้เกิดก็มาจากการฉีกขาดของหลอดเลือดเล็กๆ ที่หลายๆ คนเรียก หลอดเลือดฝอยฉีกขาด และอีกประมาณ 5% จะเป็นลักษณะของหลอดเลือดโป่งพองแล้วแตก ซึ่งทำให้มีอัตราการเสียชีวิตค่อนข้างสูง

อาการของโรคเส้นเลือดสมองตีบ ที่ต้องเฝ้าระวัง

 1. ปวดหัว
 2. คลื่นไส้ อาเจียน
 3. ตาพร่ามัว
 4. แขนขาอ่อนแรง
 5. อาจมีอาการพูดไม่ชัด
 6. มีอาการชาครึ่งซีกบริเวณใบหน้า ซึ่งเป็นภาวะของอัมพฤกษ์
 7. บางรายอาจรุนแรงจนถึงขั้นเป็นอัมพาต
 8. หากอาการรุนแรงมากจะถึงขั้นเสียชีวิตได้

การป้องกัน หลอดเลือดในสมองตีบ

การป้องกันโรคเส้นเลือดสมองตีบที่ดีที่สุด คือ ป้องกันจากปัจจัยเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้ ดังนี้

 • คนที่มีภาวะความดันโลหิตสูงหรือเบาหวาน ควรควบคุมดูแลให้มีระดับความดันโลหิตและน้ำตาลในเลือดอยู่ในระดับปกติ
 • ควรหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และเลิกสูบบุหรี่ เพราะจะทำให้หลอดเลือดเกิดความเสียหายได้
 • รักษาน้ำหนักตัวให้อยู่ในระดับปกติ
 • กินอาหารที่มีประโยชน์ และรับประทานในปริมาณที่เหมาะสม ลดอาหารที่มีรสเค็ม หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง
 • ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
 • นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
 • จัดการความเครียดเมื่อต้องเผชิญกับปัญหาหรือความวิตกกังวล

ความน่ากลัวของโรคเส้นเลือดสมองตีบ คือ ไม่มีสัญญาณเตือนล่วงหน้าว่าเราจะป่วยเป็นโรคนี้หรือไม่ ต่างจากโรคอื่นๆ ที่ส่วนใหญ่มักจะมีอาการแสดงให้เห็นก่อน ดังนั้นทางออกที่ดีที่สุดคือการดูแลสุขภาพร่างกายตนเองให้แข็งแรงอยู่เสมอ และควรตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี เพื่อรับมือกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา