โรคอารมณ์สองขั้ว (Bipolar Disorder) หรือที่รู้จักกันในชื่อ ไบโพล่าร์ เป็นโรคที่เกิดขึ้นได้จากพันธุกรรม หรือปัจจัยอื่น ๆ จากสภาพแวดล้อม เช่น การเลี้ยงดู การใช้สารเสพติด หรือความเครียดสะสมจากการใช้ชีวิตประจำวัน ทำให้เกิดความผิดปกติของสารเคมีในสมอง ผู้ป่วยจะมีอารมณ์สองขั้ว เป็นคนละคน เดี๋ยวดี เดี๋ยวร้ายสลับกัน และมีอาการซึมเศร้าร่วมด้วย

 

อารมณ์แบ่งออกเป็น 2 ขั้ว 

1. ขั้วอารมณ์คึกคัก (Mania)

ขั้วอารมณ์คึกคัก จะมีการแสดงออกทางอารมณ์ที่ดีผิดปกติ โดยผู้ป่วยจะมีความคึกคัก กระตือรือร้น มีพละกำลัง มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงพูดไม่หยุด พูดเร็ว พูดมาก และหงุดหงิดได้ง่าย ตื่นตลอดเวลาไม่ยอมหลับ รวมถึงมีอารมณ์ทางเพศมากกว่าปกติ

2. ขั้วซึมเศร้า (Depress)

ขั้วซึมเศร้าจะมีอารมณ์เศร้าผิดปกติ ไม่อยากทำอะไร รู้สึกเศร้า หดหู่อ่อนเพลีย ไร้เรี่ยวแรง  ไม่ชอบคนเยอะไม่อยากพบเจอผู้คน มีอาการเบื่ออาหาร รับประทานได้น้อย น้ำหนักลดลง ไม่มีสมาธิ คิดหรือตัดสินใจช้าลง คิดลบโทษตัวเอง ในผู้ป่วยบางรายที่มีอาการซึมเศร้าจะรู้ไร้ค่าจนคิดฆ่าตัวตาย

 

Checklist อาการเริ่มต้นเสี่ยงเป็นไบโพลาร์

ไฮเปอร์ มีกิจกรรมทำตลอดเวลา อารมณ์ดีมากกว่าปกติ
คิดเร็ว มีหลากหลายความคิดในสมอง
เปลี่ยนเรื่องพูด เปลี่ยนความสนใจอย่างรวดเร็ว
มีอารมณ์หงุดหงิดได้ง่าย
พักผ่อนไม่เพียงพอ นอนไม่หลับ
ดื่มแอลกอฮอล์หรือใช้สารเสพติด
มีอาการต่าง ๆ ของโรคซึมเศร้า

ไบโพล่าร์เป็นโรคที่ต้องอาศัยความเข้าใจและการดูแลจากคนรอบข้างอย่างใกล้ชิด เมื่อมีอาการควรปรึกษาแพทย์เพื่อรับประทานยาอย่างต่อเนื่อง หลีกเลี่ยงตัวกระตุ้นหรือปัจจัยที่ส่งผลทำให้อาการกำเริบ รับประทานยาอย่างเคร่งครัดเพื่อปรับสารสื่อประสาทในสมองของผู้ป่วยให้กลับมาสู่สภาวะปกติ ร่วมกับการบำบัดทางด้านสังคมและจิตใจ