อาการเวียนหัว คือ อาการที่รู้สึกเหมือนสิ่งแวดล้อมรอบตัวหมุนได้ ในขณะที่ตัวคนยืนหรือนั่งอยู่กับที่ หรือตัวเองหมุน ทั้งที่ไม่มีการเคลื่อนไหว มีเดินเซ ล้ม หรือทรงตัวไม่ได้ รวมไปถึงรู้สึกคลื่นไส้ อาเจียน ลูกตามีการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ และอาการเกี่ยวกับการได้ยิน เช่น หูอื้อ มีเสียงดังรบกวนในหู

สาเหตุ เกิดจากระบบการรับรู้สมดุลการทรงตัวของร่างกายผิดปกติ ได้แก่

  • โรคหินปูนในหูชั้นในเคลื่อน
  • โรคน้ำในหูไม่เท่ากัน
  • การบาดเจ็บบริเวณศีรษะและคอ
  • ความผิดปกติของสมอง
  • การใช้ยาบางชนิดที่มีผลต่อระบบประสาทการทรงตัวในหูชั้นใน

อาการมึนหัว กลุ่มคนไข้ที่มาบอกว่าตัวเองมีอาการมึนงง มึนหัว หรือรู้สึกเวียนหัวเพียงอย่างเดียว โดยไม่มีอาการบ้านหมุน หรือสิ่งรอบตัวหมุน อาจรู้สึกเหมือนศีรษะเบาๆ ลอยๆ คล้ายจะหน้ามืด อาการแบบนี้มักสัมพันธ์กับแรงดันเลือดและปริมาณเลือดที่ไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอ

สาเหตุได้แก่

  • พักผ่อนไม่เพียงพอ ความเครียด
  • ร่างกายขาดน้ำ เช่น ท้องเสีย อาเจียน
  • การเปลี่ยนท่าเร็วเกินไป เช่นนอนอยู่แล้วลุกขึ้นทันที
  • ภาวะโลหิตจาง
  • เป็นร่วมกับโรคอื่นๆ เช่นเป็นไข้หวัด