อาการเส้นเลือดหัวใจตีบ เป็นอาการที่มีความสำคัญเพราะเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ เพราะฉะนั้นทุกท่านจึงควรให้ความสำคัญกับอาการของเส้นเลือดหัวใจตีบ

 

อาการเส้นเลือดหัวใจตีบ เกิดจากผนังเส้นเลือดหัวใจเกิดอาการตีบจากไขมันและการอักเสบบริเวณผนังเส้นเลือดทำให้เลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่เพียงพอทำให้เกิดกล้ามเนื้อหัวใจตาย

 

อาการของเส้นเลือดหัวใจตีบมีอะไรบ้าง

ส่วนใหญ่คือ อาการเจ็บแน่นหน้าอกเจ็บตรงกลาง เจ็บตื้อ ๆ เหมือนมีอะไรมาทับ มีร้าวไปที่ไหล่ด้านซ้ายหรือร้าวไปที่คางได้ มักพบอาการเหงื่อแตก ตัวเย็น ใจสั่นได้ในขณะที่มีอาการ มักจะมีอาการในขณะที่ออกกำลังกายหรือทำงานหนัก นั่งพักมักจะดีขึ้น ในบางรายอาจจะมาด้วยจุกแน่นลิ้นปี่ หายใจไม่ออก

อาการอื่น ๆ ที่อาจเป็นเส้นเลือดหัวใจตีบอีกเช่น หน้ามืด เป็นลม หมดสติหรือเสียชีวิตได้

 

การวินิจฉัยภาวะเส้นเลือดหัวใจตีบ

 • แพทย์จะทำการซักประวัติตรวจร่างกายผู้ป่วย
 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
 • ตรวจเลือดเพื่อดูค่าของกล้ามเนื้อหัวใจ
 • การฉีดสีเพื่อประเมินเส้นเลือด
 • การทำคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อดูแคลเซี่ยมที่เกาะที่ผนังเส้นเลือดหัวใจ
 • การวิ่งสายพาน
 • การเอกซเรย์
 • การตรวจอัลตราซาวด์หัวใจ

 

การรักษาเส้นเลือดหัวใจตีบ ขึ้นกับอาการและความรุนแรงของโรค

 • การใช้ยา ยาละลายลิ่มเลือด ยาลดไขมัน ยาลดความดัน
 • การสวนหัวใจ การใส่บอลลูนและขดลวด
 • การผ่าตัดบายพาสเส้นเลือดหัวใจ

 

การป้องกันเส้นเลือดหัวใจตีบได้แก่

การรักษาโรคประจำตัวเรื้อรังให้อยู่ในเกณฑ์ เช่น เบาหวานก็ควรควบคุมน้ำตาลให้อยู่ในเป้าหมาย ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง การงดสูบบุหรี่ การงดดื่มสุรา การควบคุมน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

 

จะเห็นได้ว่าภาวะเส้นเลือดหัวใจตีบ เป็นภาวะที่สำคัญ มีความรุนแรง จึงควรป้องกันในสิ่งที่ป้องกันและควบคุมได้ ถ้ามีอาการที่ท่านสงสัยก็ควรพบแพทย์เพื่อได้รับการประเมินและรักษาอย่างทันท่วงที


พญ. พันธิตรา ศิริปัญจนะ