โควิดสายพันธุ์ใหม่ XBB.1.16  เป็นสายพันธุ์ที่ขณะนี้มีการแพร่กระจายมากขึ้นทั่วโลก โดยทารกและเด็กเล็กอายุน้อยกว่า 5 ปี เป็นกลุ่มเสี่ยงที่สามารถเกิดการติดเชื้อได้ง่าย จึงควรได้รับการเฝ้าระวังเป็นพิเศษ ซึ่ง โควิดสายพันธุ์ใหม่ XBB.1.16 จะมีลักษณะอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ แต่จะมีอาการเพิ่มเติมจากเดิม คือมีเยื่อบุตาอักเสบลักษณะคล้ายอาการตาแดงในเด็กเล็ก ผู้ปกครองควรเฝ้าระวังและหมั่นสังเกตอาการบุตรหลาน เพื่อให้ได้รับการดูแลรักษาได้ทันท่วงที

อาการโควิดสายพันธุ์ใหม่ XBB.1.16 ในเด็กเล็ก

 • อาการไข้ขึ้นสูงกว่า 37.5 C
 • มีอาการไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก
 • ในเด็กเล็กบางรายอาจมีอาการ คลื่นไส้ อาเจียนและท้องเสียร่วมด้วย
 • มีอาการหายใจเร็ว หอบเหนื่อย
 • เยื่อบุตาอักเสบ ตาแดง
 • มีอาการคันตา
 • มีผื่นคันขึ้นตามตัว
 • ขี้ตาเหนียวทำให้ลืมตาไม่ขึ้น

การป้องกันการติดเชื้อ โควิดสายพันธุ์ใหม่ XBB.1.16

 • ควรสวมใส่หน้ากากอนามัยให้บุตรหลานตลอดเวลา เมื่อมีความจำเป็นออกนอกบ้าน
 • สอนเด็กล้างมือด้วย น้ำ สบู่หรือแอลกอออล์เจลบ่อย ๆ โดยผู้ปกครองควรเน้น การล้างมือจากอาการไอ หลังเข้าห้องน้ำ หรือก่อนการรับประทานอาหารเป็นหลัก
 • อาบน้ำทันทีหลังพาบุตรหลานกลับจากที่สาธารณะ หรือหลังจากสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมที่มีความเสี่ยง
 • เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อจากผู้ใหญ่สู่เด็ก ผู้ปกครองและบุคคลในครอบครัวที่สัมผัสใกล้ชิดกับเด็กควรได้รับวัคซีนป้องกันโควิด 19 ให้ครบตามกำหนดที่กระทรวงสาธารณะสุขแนะนำ

สิ่งที่ต้องเน้นของ โควิดสายพันธุ์ใหม่ XBB.1.16 คือการแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว ดังนั้นสถานที่ที่มีบุคคลอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก โรงเรียน สถานเลี้ยงเด็กเล็ก ควรดูแลเรื่องความสะอาด สุขอนามัยเป็นพิเศษ เด็กเล็กที่มีอาการป่วยไม่ควรไปโรงเรียน และสวมหน้ากากอนามัยอย่างเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้