อาการไข้หวัดลงคอ ไข้หวัด (common cold) เป็นภาวะผิดปกติของทางเดินหายใจส่วนบนที่พบได้บ่อย มีอาการไม่รุนแรงและสามารถหายเองได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้ยา สาเหตุของโรคเกิดจากการติดเชื้อไวรัส ทำให้เกิดการอักเสบในระดับเซลล์ โดยส่วนใหญ่จะพบมากในเด็ก ไวรัสส่วนใหญ่จะมีอยู่ใน น้ำมูก น้ำลายและเสมหะของผู้ที่ป่วย ติดต่อโดยการสูดเอาละอองฝอยจากการไอหรือจามในระยะ 1 เมตร หรือการสัมผัสสิ่งของที่มีการปนเปื้อน ร่วมกับการมีภูมิคุ้มกันลดลง เช่น เครียด พักผ่อนไม่เพียงพอ เป็นต้น

อาการของหวัด

  • เริ่มมีไข้
  • ครั่นเนื้อครั่นตัว อ่อนเพลีย
  • มีน้ำมูก จามบ่อย คัดจมูก
  • ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามตัว
  • เจ็บคอ
  • ไอแห้งๆ หรือไอมีเสมหะ

โดยส่วนใหญ่จะหายไปเองภายใน 1 สัปดาห์

เมื่อไหร่ที่ควรพบแพทย์

โดยปกติแล้วอาการหวัดจะค่อยๆ หายไป แต่อาการไอจะยังมีได้ ถ้ามีไข้สูง หนาวสั่น ไอมากขึ้น หายใจเหนื่อย อาการแย่ลง ให้รีบพบแพทย์เพราะอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการติดเชื้อ