หูอื้อ คือ สัญญาณเตือน ภาวะประสาทหูเสื่อม คือ การได้ยินเสียงที่ลดน้อยลงจากปกติ หรือมีเสียงในหูซาๆ เสียงวี้ออยู่ในหู รวมถึงอาการเสียงอื้ออึงภายในหู

การรักษาอาการ หูอื้อ

การรักษาอาการหูอื้อนั้นจะขึ้นอยู่กับสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการหูอื้อ แพทย์จะต้องทำการตรวจและวินิจฉัยสาเหตุของอาการหูอื้อให้แน่ชัดก่อนที่จะเริ่มทำการรักษา โดยวิธีการรักษามีดังต่อไปนี้

 • กำจัดขี้หู คือดูดขี้หูส่วนเกินที่อุดตันอยู่อาจช่วยรักษาอาการหูอื้อได้
 • กลืนน้ำลาย เคี้ยวหมากฝรั่ง อ้าปากหาวกว้างๆและเอามือบีบจมูกทั้งสองข้างและหายใจออกทางจมูกแรงๆอาจช่วยแก้อาการหูอื้อที่เกิดจากแรงดันอากาศได้
 • รักษาโรคที่ทำให้เกิดอาการหูอื้อ หากอาการหูอื้อของมีสาเหตุมาจากโรคหรือภาวะของโรคบางอย่าง การรักษาโรคที่เป็นต้นเหตุนั้นจะช่วยแก้อาการหูอื้อได้
 • ถ้าเกิดมีภาวะหูอื้อจากผลข้างเคียงของการใช้ยา ผู้ป่วยอาจต้องเปลี่ยนตัวยา เพื่อลดผลข้างเคียงที่ทำให้หูอื้อได้
 • ในกรณีที่อาการหูอื้อนั้นที่รุนแรงเกิดขึ้นได้จากการที่แก้วหูอักเสบหรือฉีดขาด จึงใช้วิธีการผ่าตัดเพื่อรักษาอาการหูอื้อที่เกิดขึ้น

วิธีป้องกัน “หูอื้อ”

 • กลืนน้ำลายบ่อย ๆ หรือใช้วิธีการเคี้ยวหมากฝรั่งเพื่อแก้อาการหูอื้อขณะโดยสารเครื่องบิน
 • หลีกเลี่ยงการใช้ยา แอสไพริน, ยาซาลิไซเลต, ยาควินิน ที่มีพิษต่อประสาทหู
 •  ลดอาหารเค็มหรือเครื่องดื่มบางประเภทที่มีสารกระตุ้นประสาท เช่น กาแฟ ชา น้ำอัดลม
 • งดสูบบุหรี่ เพราะนิโคตินอาจขัดขวางการลำเลียงเลือดไปยังประสาทหูได้
 • รักษาเนื้อรักษาตัวให้ดี ๆ พยายามระมัดระวังเหตุที่จะกระทบกระเทือนไปถึงหูได้
 • หลีกเลี่ยงความเสี่ยงของการติดเชื้อที่หู หรือการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจส่วน
 • พยายามออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันไม่ให้เป็นหวัดง่าย
 • ลดความเครียด วิตกกังวล
 • นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
 • ควบคุมโรคที่เป็นให้ดี โดยเฉพาะโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง โรคไต โรคกรดยูริกในเลือดสูง โรคซีด โรคเลือด เป็นต้น