😷 เคยสงสัยไหมว่า “ สถานที่ที่คุณอยู่ อากาศที่คุณสูดรับเข้ามาเต็มปอดในทุก ๆ วันนั้น ปลอดภัยแล้วจริงหรือไม่ ”

😷 รู้จักอากาศรอบตัวคุณ อากาศที่คุณหายใจเข้าไป ส่งผลต่อความเสี่ยงในการติดเชื้อและแพร่เชื้อโควิด 19แค่ไหน

 

นานมานี้องค์การอนามัยโลกได้ออกมายอมรับว่า “ เชื้อโควิด ” สามารถแพร่ทางอากาศได้โดยผ่าน “ ละอองลอย ” ซึ่งสามารถลอยอยู่ในอากาศได้เป็นเวลานาน ไม่ได้เกาะอยู่ตามพื้นผิวต่าง ๆ แบบที่เราเคยเข้าใจ ถ้าสูดไวรัสเข้าไปก็ติดเชื้อได้

😷 ดังนั้นมารู้จักอากาศรอบตัวเรากันก่อน ความเสี่ยงอากาศรอบตัวเราแบ่งเป็น 4 ระดับ

1. ความเสี่ยงต่ำ คือสถานที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์รอบด้าน สถานที่กลางแจ้ง โปร่ง สบาย มีลมพัด และมีระยะห่างจากคนอื่น , มีพื้นที่เหลือมากมายให้อนุภาคที่ติดเชื้อกระจายออกไปกลางแจ้ง

2. ความเสี่ยงต่ำ-ปานกลาง คือสถานที่ที่มีอากาศระบายในพื้นที่ปิด มีอากาศใหม่เข้า อากาศเก่าออกมาได้นั่นเอง มีลมจากหน้าต่างที่เปิดอยู่ หรือลมจากระบบปรับอากาศ HVAC ที่ตั้งค่าให้เป็นอากาศนำเข้าจากภายนอก 100 % สามารถไล่อากาศที่อาจมีอนุภาคของไวรัสออกไปได้ โดยการนำอากาศภายนอกที่บริสุทธิ์เข้ามาจำนวนมาก

3. ความเสี่ยงปานกลาง-สูง คือสถานที่ที่มีอากาศภายในหมุนเวียนกลับมาใหม่ โดยผ่านระบบปรับอากาศที่มีตัวกรอง หากตัวกรองดี อาจอยู่ในความเสี่ยงปานกลาง
แต่หากประสิทธิภาพของตัวกรองลดลง อะไรจะเกิดขึ้น ❓❔

4. ความเสี่ยงสูง คือสถานที่ที่ไม่มีการถ่ายเทอากาศเก่า ไม่มีการหมุนเวียน นั่นหมายความว่า เชื้อ ไวรัสจะลอยอยู่ในอากาศได้นานหลายนาที จนถึงหลายชั่วโมง เป็นปัจจัยสำคัญในการเกิดการติดเชื้อแบบแพร่กระจายลุกลาม ( Super Spreader Events ) หากไม่มีอากาศจากภายนอก เข้ามาเพื่อกรองหรือหมุนเวียนอากาศภายในจะทำให้อนุภาคไวรัสจะลอยอยู่ในอากาศนานขึ้นซึ่งเพิ่มโอกาสในการติดเชื้อมากขึ้น

😷 โควิด-19 เป็นโรคทางเดินหายใจที่แพร่กระจายโดยกลุ่มมวลอากาศที่มีละอองไวรัศขนาดเล็ก ซึ่งสามารถเดินทางได้ 6 ฟุตขึ้นไป ( 2เมตร+) และลอยอยู่ในอากาศเป็นเวลาหลายชั่วโมง

😷 หนึ่งในวิธีการลดการแพร่เชื้อโควิดก็คือ การระบายอากาศรอบตัวเราให้สะอาดและปลอดภัย คือการเพิ่มอากาศบริสุทธิ์ในสภาพแดล้อมภายในอาคารของคุณให้มากที่สุดนั่นเอง