อาหารเสริม คือ สารอาหารที่เรารับประทานเพิ่มเติมนอกเหนือจากอาหารมื้อหลักที่ทานอยู่ในแต่ละมื้อ อาจจะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์หรือเพื่อเป็นการบำรุงสุขภาพตามความเชื่อและความเหมาะสมของแต่ละบุคคล

อาหารเสริมยังถูกผลิตออกมาให้สามารถรับประทานได้ในหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นทั้งแบบเม็ด แบบแคปซูล รวมถึงชนิดผง และชนิดน้ำ อย่างไรก็ตามผู้บริโภคอาหารเสริมควรรับประทานตามคำแนะนำจากแพทย์และเภสัชกร รวมถึงข้อบ่งชี้ที่ระบุบนฉลากอย่างเคร่งครัด

 

หลักในการเลือกกินอาหารเสริมให้ปลอดภัย

  • ตรวจสอบข้อมูลบนฉลากของผลิตภัณฑ์ก่อนการซื้อและบริโภค เลือกผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานจากองค์การอาหารและยา
  • ไม่ควรรับประทานเกินขนาดที่แนะนำต่อวันและรับประทานให้เหมาะสมตามช่วงวัย ช่วงอายุ
  • ควรเลือกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่สามารถเข้าใจอาการข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นและเข้าใจวิธีการป้องกันเป็นอย่างดี และที่สำคัญควรเลือกอาหารเสริมที่มีหลักฐานการใช้อย่างแพร่หลาย
  • ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานวิตามินหรืออาหารเสริมซ้ำซ้อน เพราะอาจจะส่งผลทำให้ได้รับปริมาณวิตามินหรืออาหารเสริมเกินปริมาณ
  • ควรศึกษาคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากแหล่งที่เชื่อถือได้ มีแหล่งข้อมูลอ้างอิงที่น่าเชื่อถือและทันสมัย
  • หลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ที่มีการอวดอ้างสรรพคุณเกินจริง รวมถึงการอ้างผลิตภัณฑ์นั้นปลอดภัย ไม่มีอาการข้างเคียงใดๆ
  • ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร หากมีโรคประจำตัวหรือกำลังรับประทานยาโรคประจำตัวอยู่ ซึ่งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอาจส่งผลเสียต่อโรคหรือยาได้