เจ็บหน้าอก แน่นหน้าอก เกิดจากโรคได้หลายสาเหตุ แต่สาเหตุที่สำคัญที่สุด คือ โรคหัวใจขาดเลือด เนื่องจากก่อให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิต

เจ็บหน้าอกที่สงสัยโรคหัวใจ

  • มักมีลักษณะเจ็บแน่นๆเหมือนมีอะไรมาทับหน้าอก
  • อาจร้าวไปแขนซ้าย คอ กราม และไหล่
  • มีอาการเหงื่อแตก ใจสั่น หายใจเร็ว เหนื่อยหอบ หรือหน้ามืดเป็นลมร่วมด้วยได้ โดยเฉพาะยิ่งมีการออกแรง
  • ถ้ามีอาการเหล่านี้ แนะนำให้พบแพทย์เพื่อตรวจเพิ่มเติม เช่น การตรวจเลือด เอ็กซเรย์ปอด ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ตรวจ echocardiogram หรือ วิ่งสายพาน (Exercise stress test)

เจ็บหน้าอกที่เกิดจากระบบทางเดินอาหาร

  • กรดไหลย้อน มักมีอาการแสบร้อนยอดอก โดยเฉพาะตามหลังมื้ออาหาร มื้อใหญ่ๆ ผู้ป่วยมักมีน้ำหนักตัวมาก รับประทานอาหารก่อนนอน ทานยาลดกรด อาการมักดีขึ้น
  • ปัญหาที่เกิดจากหลอดอาหาร มักมีปัญหาเรื่องการกลืน เช่น กลืนติด กลืนเจ็บ น้ำหนักลด มีอาเจียนเป็นเลือดร่วมด้วย

เจ็บหน้าอกที่เกิดจากกระดูกซี่โครง และกล้ามเนื้อ

  • มักมีจุดกดเจ็บบอกตำแหน่งได้ชัดเจน ไม่มีร้าวไปที่ไหน เวลาขยับตัวหรือหน้าอก จะเจ็บมากขึ้น บางครั้งมีประวัติออกแรง ยกของหนัก หรือ กระทบกระแทกมาก่อนที่จะเจ็บหน้าอก

เจ็บหน้าอกที่เกิดจากปอด หรือ เยื่อหุ้มปอด

  • มักเจ็บหน้าอก เวลาหายใจลึกๆ หรือมีอาการไอ

เนื่องจากบางครั้ง อาการเจ็บหน้าอกไม่สามารถแยกจากกันได้ชัดเจนตามอาการทางคลินิก เมื่อเกิดความผิดปกติที่ยังไม่สามารถบอกสาเหตุได้แน่ชัด แนะนำควรรีบมาพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุให้เร็วที่สุด เนื่องจากยิ่งแก้ไขได้เร็วเท่าไร ยิ่งช่วยอัตราการรอดชีวิตจากโรคหัวใจขาดเลือดได้เพิ่มขึ้น