โรคไข้หวัดใหญ่( Influenza) เป็นโรคติดเชื้อไวรัสในระบบทางเดินหายใจ   มักจะมีการระบาดมากในช่วงฤดูฝน   พบได้ทุกช่วงอายุ ตั้งแต่เด็กเล็ก  เด็กโต  วัยผู้ใหญ่  และผู้สูงอายุ  

 

ไข้หวัดใหญ่จะแบ่งเป็น 3 สายพันธุ์หลักคือ  สายพันธุ์  A    สายพันธุ์  B และ  สายพันธุ์  C โดยในบทความนี้จะขอกล่าวถึงไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A  ซึ่งทำให้เกิดการเจ็บป่วยและเจอภาวะแทรกซ้อนได้รุนแรงกว่าไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์อื่น  

 

ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A จะมีระยะฟักตัวประมาณ 1-3 วัน โดยเชื้อไวรัสจะอยู่ในเสมหะ น้ำมูก และน้ำลาย  หากมีการไอ จาม  รดกัน  หรือไปสัมผัสถูกสารคัดหลั่งเหล่านี้ของผู้ป่วย  ก็จะมีโอกาสติดเชื้อได้ง่าย  ดังนั้นการสวมใส่หน้ากากอนามัย  การล้างมือบ่อยๆ  การทำความสะอาดพื้นที่ที่เป็นจุดสัมผัสเสี่ยงสูง  เช่น ลูกบิดประตู  โต๊ะ  แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ จึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะสามารถลดการแพร่กระจายเชื้อได้

อาการที่พบได้หลังติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A    ผู้ป่วยจะมีไข้  ปวดศีรษะ  ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ  เจ็บคอ  ไอ  บางรายอาจจะมีอาการท้องเสีย คลื่นไส้อาเจียนร่วมด้วย  โดยปกติแล้วระยะการหายจากโรคจะอยู่ในช่วง 5- 7 วัน  แต่บางรายก็อาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรง  เช่น หอบ เหนื่อย  ปอดอักเสบ ซึ่งทำให้เกิดการเสียชีวิตได้  

กลุ่มคนที่ต้องเฝ้าระวังสังเกตอาการเป็นพิเศษจะเป็นคนชราที่มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป   เด็กเล็กที่อายุต่ำกว่า 5 ขวบซึ่งมีภูมิต้านทานต่ำ  หญิงตั้งครรภ์  คนอ้วนที่มีน้ำหนักตัวเกิน 100 กิโลกรัมขึ้นไป  หรือคนที่มีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน  ไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง หอบหืด  ทาลัสซีเมีย เป็นต้น

 

การรักษาโรคไข้หวัดใหญ่

การรักษาโรคไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ A  แพทย์จะจ่ายยาตามอาการ เช่น  ยาลดไข้  ยาลดน้ำมูก ยาแก้ไอ ละลายเสมหะ   ผงเกลือแร่สำหรับคนที่มีอาการท้องเสีย  กินได้น้อย  ร่างกายอ่อนเพลีย  หากมีอาการรุนแรง  อาจจะพิจารณานอนโรงพยาบาลร่วมกับการรับประทานยาต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่ ((oseltamivir)

 

การป้องกันการเกิดโรคไข้หวัดใหญ่

เนื่องจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่จะมีการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ทุกปีที่ระบาด  ดังนั้นเราจึงควรฉีดวัคซีนกระตุ้นทุกปี  ปีละ 1 ครั้ง  แม้นว่าการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่จะไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้ร้อยเปอร์เซ็นต์  แต่ก็สามารถป้องกันภาวะแทรกซ้อนรุนแรงหลังการติดเชื้อได

 

บริษัท คอนวีเนียนซ์ ฮอสพิทอล จำกัด
Convenience Hospital Co., Ltd.
90/5 หมู่ 13 ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 02-115-2111
แผนที่ : Google / รูปแผนที่ / เส้นทางเดินทาง
Line : @ch9airport