Sick brunette blowing her nose

 

ไข้หวัดใหญ่ เกิดจากเชื้อไวรัส Influenza Virus อาการของโรคไข้หวัดใหญ่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ฉับพลัน และค่อนข้างรุนแรงกว่าไข้หวัดธรรมดามาก ลักษณะคือจะมีไข้สูงและอ่อนเพลียมาก รู้สึกหนาว ปวดเมื่อยตามร่างกาย เจ็บคอรุนแรง คออักเสบ ไอ จาม อาจคัดจมูกและมีน้ำมูกได้บ้าง ในบางรายอาจคลื่นไส้อาเจียน และท้องร่วงด้วย

 

การดูแลผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ หากมีอาการไม่มากอาจดูแลเองที่บ้านและรักษาตามอาการ เช่น มีไข้สูงก็เช็ดตัว และใช้ยาลดไข้ หลีกเลี่ยงการใช้ยากลุ่มแอสไพลิน ถ้ามีน้ำมูกและไอให้ใช้ยาลดน้ำมูกและยาละลายเสมหะ นอนพักให้มาก ๆ ทานอาหารอ่อน ๆ ดื่มน้ำให้เพียงพอ

 

หากมีอาการไม่ดีขึ้นใน  3 วัน ให้รีบพบแพทย์ทันที เพราะอาจมีอาการแทรกซ้อน หรือภาวะโรคอื่น ๆ

 

ข้อแนะนำเพื่อป้องกันไข้หวัดใหญ่

1 ไม่คลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีอาการไข้หวัด หรือถ้าจำเป็นควรปิดปาก จมูกด้วยหน้ากากอนามัย

2 รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ เน้นพวกผัก ผลไม้ นม ไข่ กินอาหารปรุงสุกใหม่ๆ และใช้ช้อนกลาง

3 ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น เช่น แก้วน้ำ หลอดดูดน้ำ ช้อนอาหาร ผ้าเช็ดมือ ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว เป็นต้น

4 ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ควรฉีดวัคซีนป้องกันปีละ 1 ครั้ง สามารถฉีดได้ทุกเพศทุกวัย ในเด็กฉีดได้ตั้งแต่อายุ 6 เดือน ในหญิงตั้งครรภ์ควรฉีดเพื่อป้องกันลูกน้อยที่เพิ่งคลอดยังไม่ถึงเกณฑ์ที่จะฉีดวัคซีน  4 ควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ที่มีผู้คนแออัด และอากาศถ่ายเทไม่ดีเป็นเวลานานโดยไม่จำเป็น

5 หมั่นล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือใช้แอลกอฮอล์เจลทำความสะอาดมือ ทั้งผู้ที่ป่วยและไม่ป่วย

6 นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ดื่มน้ำสะอาดและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

 

การสร้างเสริมสุขภาพร่างกาย และสุขอนามัยในการใช้ชีวิต ก็เป็นวิธีที่ช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงในการป่วยไข้หวัดใหญ่ได้ด้วยเช่นกัน มาร่วมกันเฝ้าระวังเพื่อให้ตนเองและคนที่คุณรักปลอดภัยจากโรคไข้หวัดใหญ่กันนะคะ