หายใจไม่อิ่ม เป็นอาการที่มักเกิดอย่างเฉียบพลัน โดยผู้ป่วยจะรู้สึกสูดอากาศเข้าไปได้อย่างไม่เต็มที่ จึงทำให้เกิดการหายใจไม่ออก รู้สึกอึดอัด  หายใจ เป็นช่วงสั้นๆ   ซึ่งจะมีสาเหตุที่แตกต่างกัน เช่น การทำกิจกรรมที่ใช้แรงมากจนเกินไป หรือการอยู่ในสภาพอากาศที่กระตุ้นให้เกิดอาการดังกล่าว   ซึ่งหากปล่อยไว้นานอาจทำให้เกิดอาการหายใจไม่อิ่มเรื้อรังได้ ลักษณะอาการหายใจไม่อิ่ม มีดังนี้

  1. ไม่สามารถหายใจเข้าลึก ๆ ได้ การหายใจจึงเป็นเพียงจังหวะสั้น ๆ
  2. แน่นหน้าอก หายใจไม่สะดวก รู้สึกสูดอากาศเข้าไปไม่เพียงพอ
  3. อาจมีอาการรุนแรง จนเหมือนรู้สึกจะขาดใจ เพราะหายใจไม่ออก

 

สาเหตุหายใจไม่อิ่ม หายใจไม่เต็มปอด

อาการที่เกิดขึ้นอาจมีผลมาจากการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น การใช้แรงมากเป็นเวลานาน มีความเครียด พักผ่อนไม่เพียงพอ มีอาการตกใจ หรืออาจเกิดจากสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อร่างกายของเราส่งผลให้มีอาการเหนื่อยล้า  เช่น ตามสถานที่ที่ความกดอากาศต่ำอย่างยอดเขา สถานที่อุณหภูมิสูง  กลางแดดจัด เป็นต้น สาเหตุเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้ และสามารถกลับมาเป็นปกติได้ในเวลาต่อมา   แต่หากไม่ใช่เกิดจากสาเหตุที่กล่าวมาข้างต้น  อาจเป็นเพราะ ปัญหาด้านการหายใจเป็นภาพสะท้อนของโรคบางโรคที่มีอันตรายร้ายแรงที่สุดถึงขั้นเสียชีวิต เช่น

  1. โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โรคนี้ถือเป็นโรคที่มีความเสี่ยงมากขึ้นไปตามอายุ  ยิ่งเรามีอายุที่มากขึ้น และมีโรคประจำตัวร่วมด้วย เช่น ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง โรคเบาหวาน จะยิ่งเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดโรคขึ้นได้ด้วย และผู้ป่วยโรคนี้ในอายุที่มากขึ้นจะมีอาการเหนื่อยง่ายกว่าคนทั่วไปเป็นหนึ่งในอาการของโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ
  1. โรคทางปอด มีอยู่ด้วยกันอยู่หลายชนิด เช่น  หอบหืด ปอดบวม วัณโรค  หลอดลมอักเสบ และถุงลมโป่งพอง เป็นต้น โรคที่กล่าวมานี้เกิดขึ้นได้ไม่ยาก และมักจะส่งผล กระทบต่อการหายใจโดยตรง  เช่น การหายใจไม่อิ่ม หรือหายใจไม่เต็มปอด
  1. สิ่งแปลกปลอมขัดขวางทางเดินหายใจ ไม่ว่าจะเกิดจากการทานอาหาร การเกิดอุบัติเหตุจนปอดเกิดความเสียหาย ยังสามารถเกิดจากโรคอื่น ๆ ที่ไม่ใช่โรคทางหัวใจ และโรคทางปอด เช่น โรคโลหิตจาง โรคไตเรื้อรัง โรคคอพอกเป็นพิษ โรคตับระดับรุนแรง ซึ่งโรคที่กล่าวมาส่งผลต่อระบบหายใจทั้งสิ้น