610213-4grow-2

GROWTH HORMONE (โกรทฮอร์โมน) เป็นฮอร์โมนที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตในเด็ก ช่วยเพิ่มความสูงและทำให้อวัยวะต่างๆ ขยายขนาดเพื่อเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ แต่ถึงแม้เราจะเป็นผู้ใหญ่แล้ว ความสำคัญของโกรทฮอร์โมนก็ไม่ได้ลดน้อยลงกว่าวัยเด็ก แต่เปลี่ยนหน้าที่จากเพิ่มการเจริญเติบโต มาเป็นการซ่อมแซมร่างกายเท่านั้นเอง

ในแต่ละวันเราที่เราใช้งานร่างกายอย่างหนัก ทำให้เกิดการเสื่อมหรือผุพังของร่างกายในทุกวัน หากเรามีโกรทฮอร์โมนอย่างเพียงพอก็จะสามารถซ่อมแซมร่างกายได้อย่างดี และทำให้แก่ช้าลง นอกจากนี้โกรทฮอร์โมนยังทำให้เรามีรูปร่างที่ดี ช่วยเพิ่มกล้ามเนื้อ และลดการสะสมของไขมันอีกด้วย ร่างกายของเราสามารถผลิตโกรทฮอร์โมนได้เอง แต่จะค่อย ๆ ผลิตได้น้อยลงหลังอายุ 25 ปี ซึ่งเราจะเริ่มรู้สึกหลังอายุ 30 ปี ว่ารับประทานอาหารเท่าเดิม แต่อ้วนง่ายขึ้น เริ่มมีริ้วรอยตามวัย เป็นต้น

และเมื่อเข้าสู่วัยชรา การลดลงของโกรทฮอร์โมนอย่างมาก ทำให้กล้ามเนื้อที่เคยมีในวัยหนุ่มสาวหายไป เกิดการเหี่ยวของผิวหนังเกิดขึ้นทั่วร่างกายอย่างชัดเจน การลดลงของโกรทฮอร์โมนในแต่ละคนนั้นไม่เท่ากัน ดังนั้นใครที่มีระดับฮอร์โมนนี้อย่างเพียงพอ ก็จะดูเด็กกว่าคนในวัยเดียวกันที่มีน้อยกว่านั่นเอง ดังนั้น หากเราต้องการดูเด็กกว่าวัย เราจึงควรเรียนรู้วิธีเพิ่มโกรทฮอร์โมนโดยธรรมชาติ ซึ่งทำได้ไม่ยากเลย ได้แก่

610213-4grow-1

นอนให้ถูกเวลา คือนอนยังไงให้ร่างกายได้รับโกรทฮอร์โมนอย่างเต็มที่

  1. ช่วงที่ร่างกายจะหลั่งโกรทฮอร์โมนออกมามากที่สุด คือ ประมาณ เที่ยงคืน ถึงตี 1 แต่มีเงื่อนไขว่าต้องเป็นช่วงที่เราหลับลึกแล้วเท่านั้น หลังเริ่มเข้านอน คนเราจะใช้เวลาประมาณ 1 ชม. กว่าจะเข้าสู่ภาวะหลับลึก (Stage 3) จึงเป็นเหตุผลว่าควรเข้านอนไม่เกิน 5 ทุ่มนั่นเอง ถึงจะแก่ช้า
  2. ลดการกินน้ำตาล โดยเฉพาะช่วงก่อนนอน เพราะน้ำตาลจะกระตุ้นให้ร่างกายหลั่งฮอร์โมนอินซูลินออกมามาก ซึ่งฮอร์โมนอินซูลินจะไปยับยั้งการหลั่งโกรทฮอร์โมนของร่างกาย
  3. ออกกำลังกายระดับ High intensity exercise ซึ่งเป็นการออกกำลังกายอย่างหนักในเวลาอันรวดเร็ว การออกกำลังกายประเภทนี้จะทำให้ร่างกายหลั่งโกรทฮอร์โมนออกมาเพื่อซ่อมแซมกล้ามเนื้อหลักออกกำ ลังกาย
  4. การลดความเครียด สิ่งนี้สำคัญมาก เพราะความเครียดทำให้ร่างกายหลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอล ออกมา ซึ่งจะมายับยั้งการหลั่งของโกรทฮอร์โมน นั่นเอง เพียงแค่ทำตาม 4 ข้อข้างต้นนี้ รับรองได้ว่าความชราจะไม่มาเยือนก่อนวัยอันควรอย่างแน่นอน