การผ่าตัดผ่านกล้อง (laparoscopic surgery) เป็นกระบวนการผ่าตัดที่ใช้กล้องและเครื่องมือผ่าตัดที่มีขนาดเล็ก นำเข้าผ่านรูที่เจาะเพื่อดูภาพภายในร่างกายและทำการผ่าตัด การผ่าตัดผ่านกล้องทำให้แผลมีขนาดเล็ก โดยการผ่าตัดผ่านกล้อง แพทย์จะเจาะรูขนาดเล็ก 0.5-1 เซ็นติเมตร จำนวน 3-4 รู และสอดกล้องและเครื่องมือเข้าไปในอวัยวะที่จะผ่าตัด แผลมีขนาดเล็กส่งผลให้ร่างกายฟื้นตัวที่เร็วขึ้น ลดความเจ็บปวด ซึ่งมีเหตุผลดีๆที่ต้องเลือกผ่าตัดผ่านกล้องดังนี้

  • การผ่าตัดส่องกล้องทำให้เนื้อเยื่อและกล้ามเนื้อในบริเวณแผลผ่าตัดมีการบอบช้ำน้อย ลดการเกิดแผลต่อเนื่อง ทำให้ผู้ป่วยฟื้นตัวเร็วขึ้น และสามารถกลับไปปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้ในเวลาเร็วกว่าการผ่าตัดแบบเปิด
  • ลดการเกิดแผลนูน แผลเป็น การใช้กล้องและเครื่องมือที่มีขนาดเล็กช่วยลดการเกิดแผลนูนหรือรอยแผลในผิวหนังของผู้ป่วย ทำให้ผู้ป่วยมีรอยแผลที่สวยงามและไม่มีรอยแผลเป็น
  • การวินิจฉัยแม่นยำ ระบบส่องกล้องที่ใช้ในการผ่าตัดส่องกล้องมีความละเอียดสูง ช่วยให้ทีมแพทย์สามารถวินิจฉัยและระบุปัญหาทางการแพทย์ได้อย่างแม่นยำมากขึ้น ช่วยให้แพทย์สามารถดำเนินการผ่าตัดอย่างแม่นยำและปลอดภัยมากขึ้น เนื่องจากเครื่องมือผ่าตัดสามารถส่งผ่านรูที่เจาะไปถึงตำแหน่งที่ต้องการและทำงานในพื้นที่จำกัดได้ดีเนื่องจากขนาดเล็กของเครื่องมือ นอกจากนี้ การส่องกล้องยังช่วยลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บระหว่างการผ่าตัด โดยลดการเกิดการบาดเจ็บที่รอยผ่าตัดและเนื้อเยื่อรอบๆ
  • การผ่าตัดส่องกล้องช่วยลดการติดเชื้อที่แผลผ่าตัด ทำให้ผู้ป่วยมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการติดเชื้อน้อยลงไป เนื่องจากแผลผ่าตัดมีขนาดเล็ก
  • ระยะเวลาการนอนโรงพยาบาลที่น้อยลง เนื่องจากการผ่าตัดส่องกล้องมีแผลเล็กกว่าแผลผ่าตัดเปิด ทำให้การฟื้นตัวเร็ว ผู้ป่วยสามารถกลับบ้านหรือกลับไปอยู่ที่บ้านได้ในระยะเวลาที่น้อยกว่าการผ่าตัดแบบเปิดทั่วไป ซึ่งลดค่าใช้จ่ายในการนอนโรงพยาบาลและเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ป่วย
  • ผู้ป่วยสามารถกลับไปปฏิบัติกิจวัตรประจำวันและดำเนินกิจกรรมประจำวันได้เร็วขึ้น ซึ่งส่งผลให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเข้าสู่ระบบการเรียนรู้และการทำงานได้เร็วขึ้น
  • การผ่าตัดส่องกล้องแผลมีขนาดเล็กและทำให้ระยะเวลาการผ่าตัดสั้นลง ทำให้ผู้ป่วยไม่จำเป็นต้องใช้ยาสลบเป็นเวลานานมาก ช่วยลดความเสี่ยงและผลข้างเคียงที่เกิดจากยาสลบ