เมื่อเวลา 13.30 น.วันอังคารที่ 5 มี.ค.

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต ได้เข้าร่วมการแถลงข่าวที่ห้องประชุมมหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ ลาดกระบัง กทม.

ดร.วิศิษฐ์ แสงหิรัญ อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ เป็นประธานแถลงข่าวการจัดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน บีเอสยูคัพ ครั้งที่ 1 โดยมีอาจารย์พรพรรณ เจริญสุข รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้ดำเนินการจัดการแข่งขัน

ทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานถ้วยรางวัลให้กับมหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ ในวันที่ 3 ก.ค.2561 เพื่อให้ดำเนินการจัดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน BSU CUP ครั้งที่ 1 ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี

โดยในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์

– เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

– เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

– เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการมีการพัฒนาการด้านทักษะกีฬาฟุตบอลดียิ่งขึ้น

โดยมีเยาวชนเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 32 สถาบันการศึกษา ทั่วในเขต กทม. และ ต่างจังหวัด โดยแบ่งสายเป็น สายอาชีวะศึกษา จำนวน 6 สถาบัน และ สายสามัญ จำนวน 26 สถาบัน

ซึ่งจะเริ่มทำการแข่งขันแบบแบ่งสายพบกันหมด ทำการแข่งขันในวันจันทร์ ที่ 18 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 และจะทำการแข่งขันรอบรองชนะเลิศ และชิงชนะเลิศในวันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 ซึ่งตรงกับวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ทั้งนี้ทางรพ.จุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต ได้สนับสนุนรถพยาบาลและทีมฉุกเฉินตลอดการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย

 

timeline_25620305_222716

timeline_25620305_222717

timeline_25620305_222718