แพ็กเกจ


แพ็กเกจ การตกแต่งช่องคลอด (A-P Repair) ราคา 45,000 บาท ค่าบริการนี้รวมรายการดังนี้

 1. การพบแพทย์ให้ข้อมูลการทำหัตถการ
 2. การตกแต่งช่องคลอด (A-P Repair) 1 ครั้ง
 3. นอนพักในโรงพยาบาล ห้องเดี่ยวพิเศษ 1 คืน

แพ็กเกจ การตกแต่งช่องคลอดและแคม (A-P Repair & Labiaplasty) ราคา 60,000 บาท ค่าบริการนี้รวมรายการดังนี้

 1. การพบแพทย์ให้ข้อมูลการทำหัตถการ
 2. การตกแต่งช่องคลอดและแคม (A-P Repair & Labiaplasty) 1 ครั้ง
 3. นอนพักในโรงพยาบาล ห้องเดี่ยวพิเศษ 1 คืน

แพ็กเกจ การส่องกล้องตรวจปากมดลูก (Colposcopy) ราคา 2,000 บาท ค่าบริการนี้รวมรายการดังนี้

 1. การพบแพทย์ให้ข้อมูลการทำหัตถการ
 2. การส่องกล้องตรวจปากมดลูก (Colposcopy) 1 ครั้ง

*** กรณีมีการส่งชิ้นเนื้อตรวจ ราคา 3,000 บาท


แพ็กเกจ การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม (Knee Replacement) ราคา 135,000 บาท ค่าบริการนี้รวมรายการดังนี้
*ผ่อน 0% นาน 10 เดือน เฉพาะบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ

 1. การพบแพทย์ให้ข้อมูลการทำหัตถการ
 2. การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม (Knee Replacement) 1 ครั้ง
 3. นอนพักในโรงพยาบาล ห้องเดี่ยวธรรมดา 3 คืน
promo-knee-replacement

Colonoscope-Promo-2017

Gastroscope-Promo-2017