โนโรไวรัส สาเหตุของโรคกระเพาะและลำไส้อักเสบ

โนโรไวรัส (Norovirus) เป็นเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งที่เป็นสาเหตุของโรคกระเพาะและลำไส้อักเสบ ก่อให้เกิดอาการ ปวดท้อง ท้องเสีย อาเจียน สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน ทุกเพศทุกวัย

สาเหตุของการติดเชื้อ โนโรไวรัส

เกิดจากเชื้อโนโรไวรัสซึ่งมักจะพบปนเปื้อนในอาหาร ที่ปรุงไม่สุก เช่น อาหารทะเล ผักผลไม้สดที่ล้างไม่สะอาด

อาการ

มักเกิดอาการหลักการได้รับเชื้อประมาณ 12-48 ชั่วโมง อาการที่พบคือ ปวดท้อง ท้องเสีย อาเจียนรุนแรง บางคนมีไข้ ปวดศีรษะร่วมด้วยซึ่งอาการมากน้อยแตกต่างกัน ที่น่ากังวลคือในเด็กเล็กที่ภูมิคุ้มกันยังไม่สมบูรณ์หรือผู้สูงอายุ มักพบอาการรุนแรง จนทำให้ร่างกายขาดน้ำ

การรักษา

รักษาตามอาการ รับประทานยาลดไข้หากมีไข้ ดื่มเกลือแร่เพื่อทดแทนน้ำที่ร่างกายเสียจากการขับถ่ายหรืออาเจียน หาก รักษาตามอาการดังกล่าวแล้วยังไม่ดีขึ้น อาจมีอาการขาดน้ำรุนแรง โดยเฉพาะในเด็กเล็กหรือผู้สูงอายุ ควรรีบพาไปพบแพทย์

การป้องกัน

เนื่องจากเชื้อโนโรไวรัสยังไม่มีวัคซีนป้องกัน การป้องที่ดีที่สุดคือใช้หลักการป้องกันการติดเชื้อจากโรคระบาดทั่วไปที่สามารถป้องกันการติดเชื้อคือ “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ” รับประทานอาหารที่ปรุงใหม่ สุก สะอาด ล้างเมื่อให้สะอาดด้วยน้ำสบู่ ก่อนรับประทานอาหารทุกครั้ง ล้างผักและผลไม้ให้สะอาดก่อนรับประทาน