โปรแกรมคัดกรองโรคไต

โปรแกรมตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคไต

 1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์อายุรแพทย์ | Physical Examination
 2. ตรวจวัดชีพจรและความดันโลหิต | Pulse & Blood pressure
 3. ตรวจดัชนีมวลกาย | BMI Level
 4. ตรวจมวลไขมัน Screening | Body fat
 5. ตรวจวัดรอบเอว | Waist measurement
 6. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด | CBC
 7. ตรวจหาระดับไขมันความหนาแน่นต่ำ ชนิดร้าย | LDL
 8. ตรวจหาระดับน้ำตาลสะสมในเลือด | HbA1C
 9. ตรวจหาระดับอัลบูมินในเลือด | Albumin
 10. ตรวจการทำงานของไต | BUN
 11. ตรวจการทำงานของไต | Creatinine
 12. ตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะ | Urine Analysis
 13. ตรวจอัลตร้าซาวด์ระบบทางเดินปัสสาวะ | Ultrasound KUB