โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง ชาย,หญิง

รายการตรวจ (ชาย)

 1. ซักประวัติและตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination)
 2. ตรวจร่างกายพื้นฐาน วัดความดันโลหิตและสัญญาณชีพ (Vital Sign)
 3. ตรวจดัชนีมวลกายและไขมันใต้ผิวหนัง (Body Composition Analysis)
 4. ตรวจเอกซเรย์ปอดและหัวใจ (Chest x-ray)
 5. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
 6. ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน (Ultrasound Upper Abdomen)
 7. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
 8. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
 9. ตรวจระดับน้ำตาลสะสมในเลือด (HbA1C)
 10. ตรวจระดับไขมันคลอเลสเตอรอลในเลือด (Cholesterol)
 11. ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำในเลือด (LDL)
 12. ตรวจการทำงานของตับ (AST)
 13. ตรวจการทำงานของตับ (ALT)
 14. ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
 15. ตรวจกรดยูริค (Uric Acid)
 16. ตรวจปัสสาวะ (Urine Analysis)
 17. ตรวจเลือดหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP)
 18. ตรวจเลือดหาสารบ่งชี้มะเร็งระบบทางเดินอาหาร (CEA)
 19. ตรวจเลือดหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA)
 20. คูปองอาหารเช้า (Food Coupon)
 21. ค่าบริการโรงพยาบาล (Hospital Service)
 22. สมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ (Report Book)

ราคาปกติ 7,970 บาท ราคาแพ็กเกจ 4,500 บาท

รายการตรวจ (หญิง)

 1. ซักประวัติและตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination)
 2. ตรวจร่างกายพื้นฐาน วัดความดันโลหิตและสัญญาณชีพ (Vital Sign)
 3. ตรวจดัชนีมวลกายและไขมันใต้ผิวหนัง (Body Composition Analysis)
 4. ตรวจเอกซเรย์ปอดและหัวใจ (Chest x-ray)
 5. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
 6. ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง (Ultrasound Lower Abdomen)
 7. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
 8. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
 9. ตรวจระดับน้ำตาลสะสมในเลือด (HbA1C)
 10. ตรวจระดับไขมันคลอเลสเตอรอลในเลือด (Cholesterol)
 11. ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำในเลือด (LDL)
 12. ตรวจการทำงานของตับ (AST)
 13. ตรวจการทำงานของตับ (ALT)
 14. ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
 15. ตรวจกรดยูริค (Uric Acid)
 16. ตรวจปัสสาวะ (Urine Analysis)
 17. ตรวจเลือดหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP)
 18. ตรวจเลือดหาสารบ่งชี้มะเร็งระบบทางเดินอาหาร (CEA)
 19. ตรวจมะเร็งปากมดลูก (Pap smear)
 20. คูปองอาหารเช้า (Food Coupon)
 21. ค่าบริการโรงพยาบาล (Hospital Service)
 22. สมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ (Report Book)

ราคาปกติ 7,850 บาท ราคาแพ็กเกจ 4,500 บาท

สามารถจองล่วงหน้า คลิกที่นี่