การจัดฟัน คือ การบำบัดรักษาผู้ที่ประสบปัญหา ฟันยื่น ฟันเก ฟันซ้อน และการสบของฟันที่ผิดปกติ ช่วยแก้ไขโครงสร้างของใบหน้าให้สวยงามขึ้น รวมทั้งขจัดปัญหาเรื่องเศษอาหาร สะสมในช่องฟันที่ทำให้ฟันผุ และยังเพิ่มประสิทธิภาพในการบดเคี้ยวอาหารที่ดี

ผลเสียของ…

 • ฟันยื่น
 • ฟันเก
 • ฟันห่าง
 • ฟันที่สบผิดปกติ
 1. ทำให้เสียบุคลิกภาพ และขาดความมั่นใจในตนเอง
 2. ทำความสะอาดยาก ทำให้ฟันผุ และเกิดโรคเหงือกได้
 3. ทำให้การบดเคี้ยวอาหารไม่ละเอียด
 4. ทำให้มีโครงสร้างใบหน้าผิดปกติ
 5. ฟันที่ยื่นออกมามักจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย

การจัดฟันแบบติดแน่น

 • การติดเครื่องมือทางด้านหน้าของฟัน ใช้เครื่องมือที่เป็นโลหะ

ขั้นตอนในการจัดฟัน

 1. ก่อนที่จะทำการจัดฟันคนใช้ต้องพบทันตแพทย์ เพื่อตรวจในช่องปาก ในกรณีที่มีฟันผุต้องอุดฟันให้เสร็จก่อน รวมทั้งขูดหินปูนเพื่อสุขภาพฟันที่สมบูรณ์
 2. พบทันตแพทย์เพื่อพิมพ์ฟัน และเอกซเรย์ฟัน
 3. ทันตแพทย์จะนัดติดเครื่องมือจัดฟัน พร้อมทั้งแนะนำวิธีการดูแลฟันหลังติดเครื่องมือ
 4. พบทันตแพทย์เตือนละ 1 ครั้ง เพื่อปรับเครื่องมือจัดฟัน ให้ฟันค่อย ๆ เคลื่อนเข้าตำแหน่งอย่างที่ต้องการ
 5. ขูดหินปูน, ขัดฟัน และเคลือบฟลูออไรด์ทุก 6 เดือน

ข้อควรปฏิบัติในการจัดฟัน

 • ดูแลรักษาความสะอาดโดยการแปรงฟันหลังอาหารทุกมื้อเป็นประจำ
 • ควรพบทันตแพทย์ตามนัดสม่ำเสมอ
 • หลังถอดเครื่องมือจัดฟันแบบติดแน่นแล้ว ควรใส่เครื่องมือเพื่อประคองฟันให้อยู่ในตำแหน่งใหม่ที่จัดไว้

ค่ารักษา

 • แบบติดแน่นทางด้านนอกแบบโลหะ 38,0000 บาท
โปรโมชั่นผ่อนชำระเดือนละ 1,800 บาท พร้อมการติดเครื่องมือตั้งแต่ครั้งแรก