ทำไมต้องตรวจระดับวิตามินในร่างกาย

โปรแกรมตรวจ ระดับวิตามินในร่างกาย 8 ชนิด เพื่อให้ร่างกายได้รับวิตามินที่เพียงพอและเหมาะสม ส่งผลให้ร่างกายมีสุขภาพที่ดีและแข็งแรง ลดความ เสี่ยงของโรคกระดูกพรุน ควบคุมระดับน้ำตาล และ ควบคุมความดันโลหิตสูง โดยมีการตรวจวัดระดับ วิตามินต่างๆในร่างกาย และจัดวิตามินเสริมสำหรับ วิตามินส่วนที่ขาด ให้เพียงพอและเหมาะสมตามเฉพาะ แต่ละบุคคล

รายการตรวจระดับวิตามินในร่างกาย

  • Physical Examination
  • Antioxidant, 8 Lipid and water soluble vitamins (HPLC)
  • Vitamins D (25 – Hydroxyvitamin D total) (NHS)
  • Personalized supplement

ตรวจระดับวิตามินในร่างกาย ราคา 7,500 บาท

ตรวจระดับวิตามินในร่างกาย + วิตามินสำหรับ 1 เดือน ราคา 10,000 บาท

ตรวจระดับวิตามินในร่างกาย + วิตามินสำหรับ 3 เดือน ราคา 15,000 บาท

* หมายเหตุ : ใช้เวลาตรวจระดับวิตามินในเลือด 2 สัปดาห์ หากต้องการตรวจระดับวิตามิน/เกลือแร่เพิ่มเติม อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม