โปรโมชั่นฝังเข็ม

ฝังเข็มรักษาโรค จอง คลิกที่นี่
ฝังเข็มรักษาโรค รายครั้ง + ครอบแก้ว1,200 บาท
ฝังเข็มรักษาโรค รายครั้ง + ครอบแก้ว และทุยหน่า1,600 บาท
ฝังเข็มรักษาโรค 5 ครั้ง + ครอบแก้ว4,000 บาท
ฝังเข็มรักษาโรค 5 ครั้ง + ครอบแก้ว และทุยหน่า4,500 บาท
ฝังเข็มรักษาโรค 10 ครั้ง + ครอบแก้ว และทุยหน่า8,000 บาท
ฝังเข็มรักษาโรค 16 ครั้ง + ครอบแก้ว และทุยหน่า10,000 บาท
ฝังเข็มเพื่อความงาม จอง คลิกที่นี่
ฝังเข็มเพื่อความงาม รายครั้ง1,800 บาท
ฝังเข็มเพื่อความงาม 5 ครั้ง5,000 บาท
ฝังเข็มเพื่อความงาม 10 ครั้ง9,000 บาท
ฝังเข็มเพื่อความงาม 16 ครั้ง12,000 บาท
ครอบแก้วลดอาการปวดคลายกล้ามเนื้อ
รายครั้ง / คอร์สเล็ก 5 ครั้ง (แถม 1 ครั้ง) / คอร์สใหญ่ (ครอบแก้ว + นวดคลายกล้ามเนื้อ) 10 ครั้ง (แถม 2 ครั้ง)
กัวซา
รายครั้ง / คอร์สเล็ก 5 ครั้ง (แถม 1 ครั้ง) / คอร์สใหญ่ 10 ครั้ง (แถม 2 ครั้ง)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลินิกฝังเข็ม โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต
โทร. 02-115-2111 ต่อ 1194, 1146