โปรโมชั่นฝังเข็ม

ฝังเข็มรักษาโรคทั่วไป
ครั้งละ 700 บาท
คอร์สเล็ก 5 ครั้ง (แถม 1 ครั้ง) 3,500 บาท
คอร์สใหญ่ 10 ครั้ง (แถม 3 ครั้ง) 7,000 บาท
ฝังเข็มเสริมความงาม
ครั้งละ 800 บาท
คอร์สเล็ก 5 ครั้ง (แถม 1 ครั้ง) 4,000 บาท
คอร์สใหญ่ 10 ครั้ง (แถม 3 ครั้ง) 8,000 บาท
ครอบแก้วลดอาการปวดคลายกล้ามเนื้อ
ครั้งละ 400 บาท
คอร์สเล็ก 5 ครั้ง (แถม 1 ครั้ง) 1,500 บาท
คอร์สใหญ่ ครอบแก้ว + นวดคลายกล้ามเนื้อ 10 ครั้ง (แถม 2 ครั้ง) 3,000 บาท
กัวซา
ครั้งละ 700 บาท
คอร์สเล็ก 5 ครั้ง (แถม 1 ครั้ง) 3,500 บาท
คอร์สใหญ่ 10 ครั้ง (แถม 2 ครั้ง) 6,500 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลินิกฝังเข็ม โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต
โทร. 02-115-2111 ต่อ 1194, 1146 หรือ 08-0074-8800

6102-Promo-10