โรคกลากหนังศีรษะ (หรือ Alopecia) เป็นอาการที่เกิดขึ้นเมื่อผมหรือขนบนหนังศีรษะหลุดร่วงหรือหายไปบางส่วนหรือทั้งหมด ซึ่งอาจเกิดจากหลายสาเหตุแตกต่างกัน โรคกลากหนังศีรษะอาจเป็นอาการรักษาไม่ได้หรือเป็นชั่วคราว หรือถาวรขึ้นอยู่กับสาเหตุที่เป็นที่ต้นเกิดขึ้น มีหลายประเภทของโรคกลากหนังศีรษะ บางประเภทของโรคกลากหนังศีรษะได้รับการรักษาได้ดี และบางประเภทมีความยากลำบากในการรักษามากขึ้น

สาเหตุของโรคกลากหนังศีรษะอาจมีหลายปัจจัย

 1. พันธุกรรม โรคกลากหนังศีรษะสามารถถ่ายทอดผ่านพันธุกรรม หากครอบครัวมีประวัติโรคนี้ก็อาจทำให้คุณมีความเสี่ยงมากขึ้น หรือผู้ที่เป็นโรคเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกัน หรือมีผลข้างเคียงทำให้ภูมิคุ้มกันผิดปกติ เช่นโรคมะเร็ง โรคเอดส์ โรคผื่นภูมิแพ้ที่ผิวหนัง และอื่น ๆ
 2. สาธารณสุข บางครั้งสภาพแวดล้อมหรือสถานการณ์สุขภาพอาจทำให้เกิดโรคกลากหนังศีรษะ เช่น ใช้ของใช้ร่วมกัน เช่น หวี หมวก ผ้าเช็ดผม มีดโกน เสื้อผ้า
 3. เรื่องจิตใจ ความเครียดหรือ วิตกกังวล อาจทำให้ผมหรือขนหนังศีรษะหลุดร่วงได้
 4. อายุ โรคกลากหนังศีรษะสามารถเกิดขึ้นเมื่อคุณเข้าสู่วัยสูงขึ้น

อาการของโรคกลากหนังศีรษะ มีอาการดังต่อไปนี้

 • เป็นผื่นวงกลมที่ศีรษะ มีขอบชัด
 • ผมร่วงเป็นหย่อมในบริเวณที่เป็นผื่น
 • หนังศีรษะมีขุย สะเก็ด และรังแค
 • รู้สึกคัน และระคายเคืองที่ศีรษะอย่างมาก
 • ผมเปราะ ขาดง่าย เนื่องจากเชื้อราเข้าไปทำลายเคราตินในผมที่เพิ่งขึ้น
 • อาจมีจุดสีดำจากตอผมที่ขาดไป ในบริเวณที่ผมร่วงเป็นหย่อม
 • ผู้ที่เป็นพาหะ อาจมีอาการแค่เป็นรังแคมากกว่าปกติ
 • หากพบในเด็ก อาจจะมีอาการร่วม คือ ต่อมน้ำเหลืองที่คอหรือหลังหูโต