หัวใจวายส่วนใหญ่เกิดจากการภาวะที่มีลิ่มเลือดอุดหลอดเลือด ทำให้เลือดไม่สามารถไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ

สาเหตุ มักจะเกิดจากการอุดตันของ cholesterol ที่ผนังหลอดเลือด ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาทางการแพทย์ได้รับรู้และเข้าใจถึงโรคหัวใจอีกประเภทหนึ่ง ซึ่งเกิดจากความเครียด “takotsubo cardiomyopathy” โดยแพทย์ชาวญี่ปุ่นคนแรกที่อธิบายถึง ชื่อ “takotsubo” ว่าโรคหัวใจประเภทนี้หัวใจจะมีลักษณะคล้ายกับหม้อญี่ปุ่นที่ใช้ในการดักจับปลาหมึก ซึ่งเกิดจากเกิดจากความเครียดทางอารมณ์โดยฉับพลัน เช่น การเสียชีวิตของเด็ก และยังเป็นอันตรายน้อยกว่าโรคหัวใจโดยทั่วไป การศึกษาร่วมกันระหว่างประเทศของแพทย์จากสหรัฐอเมริกาและยุโรป ในผู้ป่วย takotsubo cardiomyopathy 1,750 คน พบว่า 90% เกิดขึ้นกับผู้หญิง ซึ่งมีอายุเฉลี่ย 67 ปี เมื่อเทียบกับคนที่เป็นโรคหัวใจปกติกับผู้ป่วยโรคหัวใจจากความเครียด หรือ “takotsubo cardiomyopathy” ผู้ป่วยโรคหัวใจจากความเครียด มีแนวโน้มเกือบสองเท่าที่จะมีความผิดปกติของระบบประสาท และในทางตรงกันข้าม takotsubo cardiomyopathy จะมีความรุนแรงน้อยกว่าโรคหัวใจอื่นๆ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก: Harvard Health Publications http://hvrd.me/RLj3B