โรคฉี่หนู หรือเลปโตสไปโรซิส (Leptospirosis) เป็นโรคติดเชื้อที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียเลปโตสไปรา (Leptospira) โรคนี้มักพบในพื้นที่ที่มีน้ำขังและความชื้นสูง และเป็นที่พบในสัตว์ป่า สัตว์เลี้ยง และสัตว์ฟาร์ม

โรคฉี่หนูมักระบาดในช่วงฤดูฝน เนื่องจากมีน้ำท่วมและน้ำขังที่เป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อได้ดี ช่วงเวลาที่มีความชื้นสูงและน้ำขังทำให้เชื้อแบคทีเรียสามารถอยู่รอดและแพร่กระจายได้มากขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทที่มีการเกษตรและปศุสัตว์ นอกจากนี้ พื้นที่ที่มีการจัดการน้ำไม่ดี หรือมีระบบระบายน้ำที่ไม่เหมาะสมก็มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดการระบาดของโรคนี้

พาหะ สัตว์ที่เป็นพาหะของโรคฉี่หนู ได้แก่ หนู สุนัข สุกร โค แพะ

เชื้อแบคทีเรียจะถูกขับออกมากับปัสสาวะของสัตว์ที่ติดเชื้อ เมื่อคนหรือสัตว์สัมผัสกับน้ำ ดิน หรือสิ่งของที่ปนเปื้อนเชื้อ แล้วมีบาดแผลหรือเยื่อเมือก เชื้อก็จะเข้าสู่ร่างกายและก่อให้เกิดโรค

การป้องกัน

 • หลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำและดินที่อาจปนเปื้อนปัสสาวะของสัตว์
 • สวมรองเท้าบู๊ทและถุงมือเมื่อต้องทำงานในพื้นที่เสี่ยง
 • รักษาความสะอาดของบ้านเรือนและฟาร์มสัตว์ เพื่อป้องกันหนูและสัตว์ที่เป็นพาหะ
 • ฉีดวัคซีนป้องกันโรคสำหรับสัตว์เลี้ยง

อาการ

 • ไข้สูง
 • ปวดหัว
 • ปวดกล้ามเนื้อ (โดยเฉพาะกล้ามเนื้อน่อง)
 • ตาแดง
 • คลื่นไส้และอาเจียน
 • ผื่นบนผิวหนัง

ในกรณีรุนแรง อาจมีอาการดีซ่าน ไตวาย ปอดบวมน้ำ หรืออาจเสียชีวิตได้

การรักษา

 • ให้ยาปฏิชีวนะ เช่น ด็อกซี่ไซคลิน หรือเพนนิซิลลิน
 • รักษาตามอาการ เช่น การให้ยาลดไข้และยาแก้ปวด
 • ในกรณีที่มีภาวะแทรกซ้อนรุนแรง อาจต้องรักษาในโรงพยาบาลและดูแลอย่างใกล้ชิด