ในช่วงเปิดเทอมของเด็กเล็ก มีโรคติดต่อหลายชนิดที่สามารถระบาดในสถานที่ที่มีการรวมตัวกันของเด็กๆ ดังนี้

  1. ไข้หวัด โรคไข้หวัดเป็นโรคติดต่อทางการหายใจที่ระบาดได้ง่ายในเด็ก โดยมีอาการไข้ คัดจมูกและมีน้ำมูก เจ็บคอ ไอ เจ็บหน้าอก หรืออาจมีอาการท้องเสียได้
  2. โรคหัด โรคหัดเกิดจากไวรัสหัด ซึ่งสามารถแพร่กระจายผ่านทางการหายใจ มีอาการผื่นผิวหนังที่เริ่มจากใบหน้าและกระจายไปทั่วร่างกาย อาจมีอาการไข้สูง ไอ น้ำมูก หรืออาจมีภาวะปวดหูได้
  3. โรคอหิวาตก เป็นโรคติดต่อทางเดินอาหาร สามารถระบาดผ่านการรับประทานอาหารหรือน้ำที่ปนเปื้อนด้วยเชื้อโรค อาการทั่วไปของโรคอหิวาตกได้แก่ อาการอ่อนเพลีย อาเจียน ท้องเสีย และอาจมีไข้
  4. โรคติดเชื้อทางเดินเดินหายใจ โรคติดเชื้อทางเดินหายใจอื่นๆ เช่น ไวรัส RSV (Respiratory Syncytial Virus) อะดีโนไวรัส (Adeno virus )อาจระบาดในโรงเรียน โดยมีอาการไข้ อาการไอ น้ำมูก หายใจเหนื่อย หรืออาจมีอาการปอดอักเสบในกรณีที่รุนแรง
  5. โรคมือเท้าปาก (Hand, Foot, and Mouth Disease, HFMD) เป็นโรคติดต่อที่พบบ่อยในเด็กเล็ก โรคนี้เกิดจากการติดเชื้อไวรัสพาเอ็นเตอร์โน่ (Enterovirus) ซึ่งสามารถแพร่กระจายผ่านการสัมผัสกับน้ำลายหรือถ่ายอุจจาระของผู้ป่วยที่ติดเชื้อ อาการที่พบในโรคมือเท้าปากมีความแตกต่างไปตามระดับความรุนแรงของโรค แต่อาจมีอาการต่อไปนี้ มือและเท้าเป็นจุดหรือผื่นนูนสีแดง ปากและลิ้นอาจมีแผลเป็นกลุ่มหรือกระจายอยู่ทั่วปากและลิ้น ทำให้เกิดอาการเจ็บปวดในระหว่างการรับประทานอาหารหรือดื่มน้ำ อาจมีไข้ร่วมด้วย

 

การป้องกันโรคติดต่อในโรงเรียนเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเพื่อรักษาสุขภาพและป้องกันการแพร่  กระจายของเชื้อโรคระหว่างนักเรียนและบุคลากร