ประเทศไทยจัดได้ว่าเป็นประเทศที่ร้อนมาก ติดอันดับที่ 31 ของโลกในปี 2566 จากการจัดสถิติใน world population review นับเป็นอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 26 องศาเซลเซียส วัดในช่วงต้นปี 2566 และมีแนวโน้มว่า ในฤดูร้อน ประเทศไทยจะมีอุณภูมิสูงถึง 38-40 องศาได้ ซึ่งในอุณภูมิช่วงระดับนี้แบคทีเรียเจริญเติบโตได้ดีมาก สาเหตุให้มี โรคที่พบบ่อย ในฤดูร้อน

โรคที่ติดอันดับสูงสุดในฤดูร้อนคือโรค อุจจาระร่วง

​สาเหตุหลักเป็นที่แน่นอนว่าส่วนมาจากอาหารที่รับประทานมีการปนเปื้อนของแบคทีเรียสูง และการรับประทานอาหารกึ่งสุกกึ่งดิบ สุขอนามัยไม่สะอาด เพราะจากอากาศที่ร้อนทำให้อาหารมีการเติบโตของแบคทีเรียได้เร็ว อาหารเน่าเสียง่าย ซึ่งจะมีอาการ ปวดบิดท้อง ถ่ายเหลวมากกว่า 3 ครั้ง คลื่นไส้อาเจียน ในบางคนอาจมีภาวะขาดน้ำอย่างรุนแรง เราสามารถป้องกันได้โดยการล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหาร หลีกเลี่ยงอาหารค้างคืน รับประทานอาหารสุกสะอาด และหากมีอาการปวดท้องมาก ถ่ายเหลวติดต่อกัน 3 วัน มีไข้สูง ควรรีบมาพบแพทย์เพื่อทำการรักษาทันที

ซึ่งโรคอื่นๆในฤดูร้อนยังมีอีกมาก เช่น อหิวาตกโรค โรคไวรัสตับอักเสบเอ โรคพิษสุนัขบ้าโรคไทฟอยด์ หรือไข้รากสาดน้อย เป็นต้น ซึ่งเป็นโรคที่ติดเชื้อจากแบคทีเรียทั้งสิ้น