การทำงานในเขตนิคมอุตสาหกรรม เป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงสูงต่อสุขภาพ และก็ยังไม่สามารถป้องกันความเจ็บป่วยได้อย่างสมบูรณ์ นอกจากนั้น การอยู่อาศัยในแหล่งนิคมอุตสาหกรรมก็ยังมีความเสี่ยงในการดูแลสุขภาพด้วยเช่นกัน เนื่องจากบริเวณนี้มักมีความเสี่ยงที่จะเผชิญกับโรคที่พบเจอบ่อย เรามาดูกันว่าโรคอะไรบ้างที่พบเจอบ่อยจากการทำงานในเขตอุตสาหกรรมและการตรวจสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการอยู่อาศัยในแหล่งนิคมอุตสาหกรรมกันดีกว่า

โรคที่พบได้บ่อยในแหล่งนิคมอุตสาหกรรม

  1. โรคปอด การสูบหายใจในสภาวะที่มีฝุ่นละอองและสารเคมีอาจทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ เช่น หอบหืด ถุงลมอักเสบ หรือโรคปอดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสูบหายใจอันตราย
  2. โรคผิวหนัง การทำงานในสภาวะหรือสถานที่ที่มีสารเคมีอันตราย อาจส่งกระทบต่อผิวหนังและเป็นสาเหตุของโรคผิวหนังเกิดขึ้นได้ เช่น อาการผื่นแดง อาการคันผื่นคัน มีแผลเกิดขึ้นที่ผิวหนัง หรือเกิดการระคายเคืองบนผิวหนัง
  3. โรคการติดเชื้อ สภาวะการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาจส่งผลต่อระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ซึ่งอาจทำให้ร่างกายเสี่ยงต่อการติดเชื้อและการเจ็บป่วยจากการสัมผัสกับเชื้อโรคที่อาจมีอยู่ในสภาวะแวดล้อมอุตสาหกรรม เช่น การติดเชื้อ ได้แก่ ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ หรือการติดเชื้อทางเดินหายใจ ซึ่งสามารถแพร่กระจายได้รวดเร็วในที่ทำงานที่มีการสัมผัสกันอยู่ใกล้ชิด
  4. การสะสมของโลหะหนักในร่างกาย เช่นตะกั่ว ดีบุก โครเมี่ยม สารหนู และอื่น ๆ เป็นต้น
  5. โรคทางระบบประสาท โรคทางระบบประสาทที่เกิดขึ้น สามารถพบได้บ่อยครั้งในแหล่งนิคมอุตสาหกรรม เช่น ระบบสมองเกิดปัญหา สูญเสียความสามารถในการเคลื่อนไหว อาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อ เป็นต้น

การป้องกันโรคในสถานที่ทำงานในนิคมอุตสาหกรรมสำคัญมาก

เราควรปฏิบัติตามมาตรการที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงต่อการป่วย และสร้างสภาวะที่ปลอดภัยสำหรับพนักงานในอุตสาหกรรม ตัวอย่างเช่น

  1. การใส่อุปกรณ์ป้องกันตน (Personal Protective Equipment: PPE) การสวมใส่หน้ากากป้องกันฝุ่น หน้ากากป้องกันสารเคมี และอุปกรณ์ป้องกันอื่น ๆ ที่เหมาะสมสำหรับงานที่ทำ เพื่อป้องกันการสัมผัสตรงกับสารอันตรายหรือโอกาสในการสูบหายใจฝุ่นและสารเคมีอันตราย
  2. การดูแลความสะอาดและอนามัย ควรมีการทำความสะอาดสถานที่ทำงานอย่างสม่ำเสมอ เช่น ล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อในการทำความสะอาดพื้นผิว และรักษาระดับความสะอาดของอากาศในพื้นที่ทำงานให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
  3. การตรวจวัดสุขภาพของพนักงานอย่าสม่ำเสมอ เช่น ตรวจสุขภาพประจำปี ตรวจตรามตา ตรวจความดันโลหิต และตรวจสุขภาพทั่วไปอื่น ๆ เพื่อระบุปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นและดำเนินการแก้ไขทันที
  4. การจัดอบรมและการประชาสัมพันธ์ การให้ความรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน ทั้งการใช้อุปกรณ์ป้องกันตนอย่างถูกต้อง การจัดเตรียมและใช้วิธีการทำงานที่ปลอดภัย และแนวทางการดูแลสุขภาพที่ถูกต้อง ซึ่งจะช่วยเพิ่มความตระหนักและการรับผิดชอบในการดูแลสุขภาพของทุกคนในสถานที่ทำงาน
  5. การดูแลและส่งเสริมด้านจิตใจและสุขภาพร่างกาย สถานที่ทำงานควรสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสุขภาพทั้งกายและจิตใจ โดยเช่นการสร้างพื้นที่สำหรับการออกกำลังกาย การสนับสนุนการพักผ่อนและการผ่อนคลาย เช่น การให้พักผ่อนกีฬาที่สนุกสนาน หรือกิจกรรมที่เพื่อสร้างความผ่อนคลายแก่พนักงาน

การดูแลสุขภาพในสถานที่ทำงานและการอยู่อาศัยในแหล่งนิคมอุตสาหกรรมเป็นสิ่งสำคัญเพื่อสร้างสภาวะที่ปลอดภัยและสุขภาพที่ดีให้กับคนงาน อย่างไรก็ตาม โรคที่เกิดขึ้นอาจยังมีอีกมากมายที่ไม่ได้ถูกกล่าวถึงในบทความนี้ ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยและสุขภาพที่ดี ควรตรวจสอบและประเมินสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงาน รวมถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เป็นไปได้ที่สามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนงานได้ นอกจากนี้ การให้ความสำคัญกับการตรวจสุขภาพประจำปีและการป้องกันโรคด้วยการรักษาสุขอนามัยเป็นสิ่งที่สำคัญ เพื่อให้คนงานมีความมั่นใจและประสิทธิภาพในการทำงาน และสร้างสังคมที่มีคนงานที่แข็งแรงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะยาว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพประจำปี และ การตรวจสุขภาพอาชีวอนามัย

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

ศูนย์ตรวจสุขภาพประจำปี 089-939-4910
Line ID: 0899394910

ศูนย์ตรวจสุขภาพอาชีวอนามัย 095-726-1428
Line ID: ch9hospital

ดูแลห่วงใย ใส่ใจดุจญาติมิตร