เมื่อสภาพอากาศเริ่มเปลี่ยนแปลง เมื่อมีอากาศหนาว สภาพร่างกายของเด็กๆ ไม่สามารถปรับตัวได้ทัน อีกทั้งช่วงฤดูหนาวเป็นช่วงของการเพาะเชื้อไวรัสได้ดี เด็กๆหลายคนจึงป่วยได้ง่าย เพราะเด็กๆมีภูมิคุ้มกันต่ำกว่าผู้ใหญ่ คุณพ่อคุณแม่จึงต้องเตรียมตัวรับมือกับ โรค ที่มาพร้อมกับฤดูหนาวนี้

 

โรคที่ต้องเฝ้าระวัง ได้แก่

  1. ไข้หวัดธรรมดา

เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสและสามารถติดต่อได้ทางระบบทางเดินหายใจ ซึ่งอาจพบได้บ่อยในเด็กเล็ก

อาการสำคัญของโรคนี้คือ มีน้ำมูกใส ๆ คัดจมูก ไอ จาม มักจะไม่มีไข้หรืออาจะมีไข้แต่ไม่สูงมาก อาการเหล่านี้เป็นแล้วหายได้เองภายใน 7 วัน

  • การป้องกันโรคไข้หวัดธรรมดา

การป้องกันโรคนี้ทำได้ง่ายๆด้วยการพักผ่อนให้เพียงพอ ดื่มน้ำอุ่นเยอะๆ ทานยาตามอาการ ล้างมือบ่อยๆ ไม่ไปคลุกคลีกับผู้ป่วย

 

  1. ไข้หวัดใหญ่ “Influenza”

เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส  Influenza virus  อาการสำคัญของโรคนี้คือ ไข้สูง หนาวสั่น ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ปวดเมื่อยตามร่างกาย ไอ(มักจะไอแห้ง) เจ็บคอ มีน้ำมูก

  • การป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

การป้องกันโรคนี้คือ ล้างมือบ่อยๆ สวมหน้ากากอนามัยเมื่อต้องออกไปพบเจอผู้อื่น หลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ ดื่มน้ำอุ่นเยอะๆ พักผ่อนให้เพียงพอ และควรพาบุตรของท่านไปรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทุกปี

และหากพบว่าบุตรของท่านเป็นไข้หวัดใหญ่ ให้ไปพบแพทย์ทันที

 

  1. โรคปอดบวม “Pneumonia”

เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย และเชื้อรา ทำให้เกิดการติดเชื้อหรืออักเสบของปอด

อาการสำคัญของโรคนี้คือ ไข้สูง ไอ หายใจลำบาก หายใจเร็ว หอบเหนื่อย แน่นหน้าอก

  • การป้องกันโรคปอดบวม

การป้องกันโรคนี้คือ ดื่มน้ำอุ่นเยอะๆ พักผ่อนให้เพียงพอ ควรพาบุตรของท่านไปรับวัคซีนป้องกันปอดบวม และควรไปพบแพทย์ทันทีหากพบอาการข้างต้น

 

  1. โรคอีสุกอีใส “Chickenpox”

เกิดจากเชื้อไวรัสที่มีชื่อว่า Varicella virus หรือ Human Herpes Virus Type 3 เป็นโรคที่ติดต่อได้โดยการสัมผัสตุ่มน้ำโดยตรง หรือสิ่งของที่เปื้อนตุ่มน้ำของคนที่เป็นอีสุกอีใส และติดต่อทางการหายใจ

อาการสำคัญของโรคนี้คือ มีไข้ต่ำๆ อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร มีผื่นขึ้นตามไรผม กระจายไปตามใบหน้าและลำตัวพร้อมๆกับวันที่มีมีไข้ จากผื่นแดงจะกลายเป็นตุ่มนูนๆ มีน้ำใสๆ และคัน จากนั้นจะเป็นตุ่มหนอง แล้วก็จะแห้งและตกสะเก็ด

  • การป้องกันโรคอีสุกอีใส

การป้องกันโรคนี้คือควรพาบุตรของท่านไปรับวัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใส

และหากพบว่าบุตรของท่านเป็นโรคนี้ ควรรีบไปพบแพทย์ทันที และแยกบุตรของท่านออกผู้อื่นเพื่อป้องกันการติดต่อ

 

  1. โรคอุจจาระร่วง

เกิดจากเชื้อไวรัสที่มีชื่อว่า “Rotavirus”

อาการสำคัญของโรคนี้คือ ท้องเสีย ถ่ายเหลวเป็นน้ำ อาเจียน ทานได้น้อย อ่อนเพลีย ไข้สูง

  • การป้องกันโรคอุจจาระร่วง

การป้องกันโรคนี้คือ ล้างมือบ่อยๆทั้งก่อนรับประทานอาหารและหลังรับประทานอาหาร รวมถึงหลังเข้าห้องน้ำด้วย  รับประทานอาหารที่ปรุงสุก สด ใหม่ และสะอาดไม่ค้างคืน และอย่าลืมพาบุตรของท่านไปรับวัคซีนป้องกันไวรัสโรต้าชนิดหยอดเพื่อลดการเกิดโรคอุจจาระร่วงรุนแรงได้