โรคมือ เท้า ปาก หรือ Hand foot and mouth disease เป็นโรคที่เกิดขึ้นได้จากการติดเชื้อไวรัสค็อกชากีและไวรัสแอนเทอโร ซึ่งชนิดที่รุนแรงมีชื่อว่า “แอนเทอไรไวรัส 71” สามารถแพร่เชื้อผ่านละอองน้ำลายและการสัมผัส พบได้บ่อยในเด็กเล็กที่อายุน้อยกว่า 5 ปี โดยกลุ่มระบาดของโรคมักเกิดขึ้นในโรงเรียนหรือสถานรับเลี้ยงเด็กเล็ก สาเหตุอาจเกิดจากการสัมผัสโดนของเล่นที่เปื้อนน้ำลายหรือสิ่งของที่ใช้ร่วมกัน

อาการของ โรค มือ เท้า ปาก

โรคมือ เท้า ปาก ปาก จะมีระยะฟักตัว 3-7 วัน และสามารถ พบเชื้อทางน้ำลาย 2-4 วัน ก่อนมีอาการ และจะเริ่มแสดงอาการป่วย โดยมีลักษณะอาการ ดังนี้

 • มีตุ่มแดงหรือตุ่มน้ำบริเวณฝ่ามือ
 • มีตุ่มแดงหรือตุ่มน้ำบริเวณฝ่าเท้า
 • มีแผลลักษณะคล้ายร้อนในในปากและมีอาการเจ็บ
 • รับประทานอาหารได้น้อยลง
 • มีอาการซึมลง ไม่อยากเล่น
 • ปวดศีรษะ มีไข้ ไม่สบาย
 • มีอาการหายใจเร็วและไอ เหนื่อยง่าย

แนวทางและข้อปฏิบัติในการป้องกันโรค

 1. รักษาสุขอนามัย ดูแลทำความสะอาดมืออย่างสม่ำเสมอ
 2. ไม่ใช้ภาชนะในการรับประทานอาหาร เช่น จาน ชาม ช้อน แก้ว ร่วมกับผู้อื่น
 3. รับประทานอาหารปรุงสุก
 4. หมั่นดูแลทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้หรือของที่ใช้ร่วมกันด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค
 5. หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้ที่มีอาการป่วย
 6. ผู้ปกครองควรหมั่นสังเกตอาการของบุตรหลานอย่างใกล้ชิด
 7. ควรฉีดวัคซีนป้องกันโรค มือ เท้า ปาก

ข้อมูลของวัคซีนป้องกันโรค มือ เท้า ปาก ชนิดเอนเทอโรไวรัส (EV71)

 1. เหมาะสำหรับเด็กอายุ 6 เดือน – 5 ปี (ไม่ควรเกิน 6 ปี บริบูรณ์)
 2. เป็นวัคซีนชนิดเชื้อตาย
 3. ฉีดเข้ากล้ามเนื้อขนาด 0.5 มิลลิลิตร
 4. ฉีดให้ครบ 2 เข็ม ห่างกัน 1 เดือน
 5. แม้เคยฉีดวัคซีนมาแล้ว หรือฉีด 1 เข็ม แล้วเกิดการติดเชื้อ ยังแนะนำฉีดให้ครบทั้ง 2 เข็ม
 6. ยังไม่มีข้อมูลความจำเป็นในการฉีดกระตุ้นเข็ม 3
 7. ฉีด 2 เข็มสามารถป้องกัน EV71 ได้ 96% แต่ไม่สามารถป้องกัน COX-2 kiA (ชนิดไม่รุนแรง) ได้

จองผ่านทางออนไลน์
https://ch9store.com/