สำหรับโรคระบบทางเดินหายใจทั่วไป ยังมีโรคทางเดินหายใจอื่น ๆ เช่น

 • ไข้หวัด A และ B และ RSV
  อาการ: ไข้ ไอ หายใจลำบาก ปวดกล้ามเนื้อ อาจมีไข้หวัด และอาจจะมีอาการที่รุนแรงได้
  การป้องกัน: การฉีดวัคซีนไข้หวัดประจำปี การล้างมือบ่อยๆ การหลีกเลี่ยงสถานที่มีคนแออัด และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ
 • โรค COVID-19 (โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่)
  อาการ: ไข้ ไอ หายใจลำบาก ขาดการรับรู้รสหรือกลิ่น ปวดเมื่อย อาจจะมีอาการปอดอักเสบรุนแรงได้
  การป้องกัน: การสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ การหลีกเลี่ยงสถานที่มีคนแออัด และการฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19
 • โรคหลอดลมตีบ (Asthma)
  อาการ: หายใจเร็ว ไอ หายใจลำบาก และแน่นหน้าอก
  การป้องกัน: การหลีกเลี่ยงสิ่งที่ทำให้เกิดการระคายเคือง เช่น สารเคมี ฝุ่น หรือสัมผัสกับสัตว์เลี้ยง
 • โรคหลอดลมอักเสบ (Chronic Bronchitis)
  อาการ: ไอร่วมกับเสมหะมาก หายใจลำบาก ปวดแน่นหน้าอก และอาจมีไข้
  การป้องกัน: ลีกเลี่ยงสิ่งที่ทำให้เกิดการระคายเคือง ลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่หรือใกล้ชิดผู้ที่สูบบุหรี่
 • โรควัณโรค (Tuberculosis – TB)
  อาการ: ไข้ ไอร่วมกับเสมหะ น้ำหนักลดลง หายใจลำบาก
  การป้องกัน: การฉีดวัคซีน การล้างมือ การหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับคนที่ป่วย และการทานยาตามคำสั่งของแพทย์