โรคหนองใน เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ มีสาเหตุจากการติดเชื้อแบคที่เรียชนิดหนึ่ง ชื่อ N. gonorrhoeae ซึ่งสามารถพบได้ในน้ำอสุจิและสารน้ำในช่องคลอด

การมีเพศสัมพันธ์ทางช่องคลอด ทวารหนัก หรือทางปากโดยไม่ใช้ถุงยางอนามัยเป็นสาเหตุหลักของการติดเชื้อ นอกจากนี้พบว่าโรคหนองในสามารถถ่ายทอดได้โดยการสัมผัสโดยตรงด้วย เช่น ทารกที่คลอดผ่านทางช่องคลอดของมารดาที่ติดเชื้อ ทำให้เกิดการติดเชื้อที่เยื่อบุตา เป็นต้น

 

อาการของโรคหนองใน

หลังจากได้รับเชื้อประมาณ 2-10 วัน ผู้ป่วยบางส่วนจะเริ่มแสดงอาการของโรคหนองใน โดยในผู้ชายจะมีปัสสาวะแสบขัด มีหนองไหลจากท่อปัสสาวะ แต่ในผู้หญิงส่วนใหญ่หลังจากได้รับเชื้อแล้ว จะไม่มีอาการ หากมีอาการจะมีตกขาวผิดปกติไม่คัน อาจพบการติดเชื้อที่ช่องคอและทวารหนักด้วย แต่ส่วนใหญ่ไม่มีอาการ

 

ภาวะแทรกซ้อนของโรคหนองใน

ภาวะแทรกซ้อนของโรคได้แก่ ภาวะแทรกซ้อนจากการติดเชื้อเฉพาะที่ เช่น การเกิดฝีที่บริเวณอวัยวะเพศ ลูกอัณฑะอักเสบ ท่ออสุจิอักเสบในผู้ชาย และปากมดลูกอักเสบ มีหนองที่ปากมดลูก การติดเชื้อบริเวณปีกมดลูกและรังไข่ การพบภาวะแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์ การพบอักเสบบริเวณรอบตับ (Fitz-Hugh-Curis syndrome) ในผู้หญิง รวมถึงอาจจะพบหนองที่ช่องคอหรือพบหนองที่ทวารหนัก

ผู้ป่วยบางรายอาจพบมีภาวะแทรกซ้อนรุนแรงกระจายไปยังอวัยวะอื่นๆ ภายในร่างกาย เช่น การติดเชื้อบริเวณข้อ การอักเสบของเอ็นรอบข้อ ผิวหนังอักเสบ การติดเชื้อที่ลิ้นหัวใจ และเยื่อหุ้มสมองอักเสบ เป็นต้น

 

ปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อหนองใน

ปัจจัยเสี่ยงได้แก่ การมีเพศสัมพันธ์ทางช่องคลอด ทวารหนัก หรือทางปากโดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย  การเปลี่ยนคู่เพศสัมพันธ์บ่อย การมีคู่เพศสัมพันธ์หลายคน การมีประวัติเคยติดเชื้อหนองในมาก่อน และพบว่าผู้ติดเชื้อ HIV มีความสัมพันธ์ต่อการติดเชื้อหนองในเพิ่มขึ้นด้วย

 

การป้องกันการกลับเป็นซ้ำ

 • แนะนำผู้ป่วยงดมีเพศสัมพันธ์ 7 วันหลังให้การรักษาและจนกระทั่งคู่นอนได้รับการรักษาแล้ว
 • แนะนำให้นำคู่เพศสัมพันธ์ที่มีเพศสัมพันธ์ภายใน 60 วันก่อนที่ผู้ป่วยมีอาการ ให้ได้รับ
  การตรวจและรักษาเช่นเดียวกับผู้ป่วย
 • รับประทานยา หรือรับการรักษาจนครบตามแผนการรักษาของแพทย์
 • ถ้ามีอาการผิดปกติ เช่น ตกขาวมีกลิ่นหรือสีผิดปกติ หรือมีหนองไหลจากอวัยวะสืบพันธุ์ ควรปรึกษาแพทย์
 • หากคู่เพศสัมพันธ์มีอาการต้องสงสัยการติดเชื้อหนองใน ควรแนะนำให้มาปรึกษาแพทย์
 • ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์
 • อาการติดเชื้อหนองในควรหายเกือบสนิทภายใน 24 ชั่วโมง หากไม่ดีขึ้นภายใน
  3 วัน แนะนำให้ผู้ป่วยกลับมาพบแพทย์ เพื่อพิจารณาตรวจหาว่าเป็นเชื้อหนองในชนิดดื้อยา หรือมีการติดเชื้ออื่น หรือมีภาวะแทรกซ้อนของการติดเชื้อร่วมด้วย

 

พญ. กัญญวิสาข์ ตั้งกิจวณิชย์เจริญ

อายุรแพทย์โรคติดเชื้อ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต