โรคหลอดเลือดสมอง และเส้นเลือดในสมองแตก คือภาวะที่สมองขาดเลือดและออกซิเจน เนื่องจากหลอดเลือดตีบ อุดตัน หรือแตก เลือดจึงไม่สามารถไหลเวียนไปยังสมองได้ เมื่อเซลล์สมองถูกทำลายจนเซลล์ตาย ส่งผลให้ไม่สามารถควบคุมอวัยวะและระบบต่าง ๆ ภายในร่างกายให้ทำงานได้ตามปกติ หากได้รับการรักษาได้ทันท่วงที อาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้มากขึ้น

อาการแสดงของโรคหลอดเลือดสมอง และเส้นเลือดในสมองแตก

ลักษณะและความรุนแรงของอาการแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับ สภาพร่างกาย ของแต่ละบุคคลและขึ้นอยู่กับบริเวณที่เซลล์สมองได้รับความเสียหาย อาการดังกล่าว จะเกิดขึ้นทันทีทันใด หรืออาจใช้เวลาหลายชั่วโมง ควรนำตัวส่งแพทย์เมื่อมีอาการแสดงของเส้นเลือดในสมองแตก ดังนี้

 • รู้สึกชาตามตัว แขนขาอ่อนแรง ขยับตัวไม่ได้ หรือเป็นอัมพาตครึ่งซีก ใบหน้าบิดเบี้ยว มุมปากตก
 • น้ำลายไหลลกลืน พูด ลำบาก สับสนมึนงง และไม่เข้าใจในสิ่งที่ผู้อื่นพูดเสียการทรงตัวและการ
 • มีปัญหาด้านการควบคุมการทรงตัว เดินไม่ตรง เซ
 • มองเห็นภาพซ้อน มองไม่ชัด ตาพร่ามัว
 • ปวด เวียน ศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน

ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดอาการ

 1. ความดันสูง เป็นปัจจัยเสี่ยงหลักของโรคหลอดเลือดสมอง
  มีไขมันในเลือดสูง ส่งผลให้ไขมันสะสมอยู่ตามผนังหลอดเลือด กีดขวางการลำเลียงเลือด ทำให้เกิดหลอดเลือดแข็งทั่วร่างกาย
 2. ป่วยด้วยโรคเบาหวาน มีน้ำตาลในเลือดสูง ทำให้เกิดหลอดเลือดแข็งทั่วร่างกาย
  การสูบบุหรี่ ใช้ยาเสพติด หรือดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณมาก เพราะนิโคตินและคาร์บอนมอนนอกไซด์ทำให้ปริมาณออกซิเจนลดลง และเป็นตัวทำลายผนังหลอดเลือด ทำให้หลอดเลือดแข็ง
 3. ผู้ป่วยหรือบุคคลในครอบครัวเคยมีประวัติเส้นเลือดในสมองแตก หรือป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง
  ป่วยด้วยภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง หรือมีไขมันอุดตันในผนังหลอดเลือดแดง
 4. ป่วยด้วยโรคหัวใจ เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจ หัวใจเต้นผิดจังหวะ เป็นเหตุให้เกิดลิ่มเลือดที่จะไปอุดตันหลอดเลือดสมองได้
 5. การขาดการออกกำลังกาย
 6. อายุมากขึ้น หลอดเลือดจะเสื่อมตามไปด้วย