ยุง เป็นแมลงที่พบได้ทั่วโลก แต่พบมากในเขตร้อนและเขตอบอุ่น ในโลกของเรานี้มียุงทั้งหมดมากกว่า 3000 ชนิด ส่วนในประเทศไทยพบว่ามียุงอย่างน้อย 412 ชนิด ซึ่งโรคที่อันตราย 5 อันดับในไทยมาจากยุงต่างชนิดกัน

 

1. โรคไข้เลือดออก หลังถูกยุงลายกัด 5-8 วัน จะมีไข้สูงเฉียบพลัน ปวดเมื่อยตามร่างกาย บางรายมีเลือดออกตามร่างกาย หรือตามระบบอื่น จากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรคสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ในปี 2566 (1 ม.ค.- 1 ก.พ.) พบผู้ป่วย 2,683 ราย จำนวนผู้ป่วยในช่วงนี้ มากกว่าปีที่แล้วในช่วงเวลาเดียวกันถึง 5 เท่า
2. โรคมาลาเรีย มีพาหะคือ ยุงก้นปล่อง ซึ่งพบได้มากในป่า พื้นที่อากาศร้อนชื้น ตามแหล่งน้ำ มาลาเรีย เป็นโรคไข้เฉียบพลัน แรกเริ่มผู้ป่วยจะมีอาการ ไข้ ปวดศีรษะ หนาวสั่น อาจะมี ตัวเหลืองเหมือนดีซ่าน และอาจมีปัสสาวะสีเข้มเหมือนสีน้ำปลา
3. โรคไข้สมองอักเสบ มักติดต่อจากยุงรำคาญ ซึ่งจะเพาะพันธุ์ในแหล่งน้ำสกปรก แพร่เชื้อเข้าสู่สัตว์เช่น สุกร นก (การระบาดของโรคในสัตว์) พบบ่อยในพื้นที่ชนบทเขตปศุสัตว์ หลังรับเชื้อ 5-15 วัน จะมีไข้สูง อาเจียน ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย จากนั้นจะเริ่มมีอาการผิดปกติทางสมอง เช่น คอแข็ง สติสัมปชัญญะลดลง หรือ เพ้อ ชัก
4. โรคชิคุนกุนยา หรือเรียกอีกชื่อว่า ไข้ปวดข้อยุงลาย พบได้ทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย อาการเด่น คือ จะปวดตามข้อต่างๆ ผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันดีจะหาย ได้เองภายใน 1-12 สัปดาห์
5. โรคเท้าช้าง โรคเกิดจากพยาธิตัวกลม โดยมียุงเป็นพาหะ มีอาการที่เห็นได้ชัด คือ ขา แขน หรืออวัยวะเพศบวมโตผิดปกติ เนื่องจากภาวะอุดตันของท่อน้ำเหลือง แต่ในบางรายอาจไม่แสดงอาการบวมชัดเจน