สะเก็ดเงินที่เล็บ เป็นอาการหนึ่งของโรคสะเก็ดเงินที่เจอได้บ่อย ลักษณะคือ คนไข้จะมีเล็บที่ขรุขระ เป็นหลุม และมีฐานเล็บแยกจากตัวเล็บ หรือ เล็บร่น ตัวเล็บมีสีออกเหลือง ซึ่งเล็บเป็นโปรตีนที่มีความแข็งแรงมาก การเปลี่ยนแปลงของเล็บสะเก็ดเงินจึงเกิดขึ้นอย่างช้าๆ และมักเป็นพร้อมๆกันหลายๆเล็บ

โดยทั่วไปแพทย์มักไม่ได้ดูแค่เล็บ เพื่อที่จะบอกว่าเป็นสะเก็ดเงินหรือไม่ แต่จะดูผิวหนังทั่วร่างกาย รวมถึงหนังศีรษะด้วย เพราะโรคสะเก็ดเงินเป็นโรคเกิดจากความผิดปกติหลายระบบ บางคนอาจมีปวดข้อ ปวดกระดูกร่วมด้วย

การรักษาเล็บสะเก็ดเงิน จึงต้องรักษาตัวโรคสะเก็ดเงินที่เป็นต้นเหตุด้วย ซึ่งมีการรักษาหลายแบบขึ้นกับความรุนแรงของตัวโรค เช่น การทายากลุ่มสตียรอยด์ หรือ ยาทากลุ่ม อนุพันธ์วิตามินดี (Calipotriol) กรณียากิน เช่น เมทโทเทรกเสท (Methotrexate) ออกฤทธิ์ยับยั้งการแบ่งตัวของเซลล์ผิวหนังที่ผิดปกติ หรือ การฉายแดดเทียม (Phototherapy) และการใช้ยาฉีดกลุ่มชีวภาพ (Biological agents) ซึ่งมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูง