เหงื่อออกที่มือ โรค! กวนใจ ที่รักษาได้

เหงื่อออกที่มือ เป็นภาวะที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิง มักพบในกลุ่มคนที่มีอายุน้อย เหงื่ออาจเป็นเรื่องธรรมชาติที่เกิดขึ้นได้เสมอบนร่างกาย แต่เมื่อใดก็ตามที่เหงื่อไหลออกตามบริเวณมือในปริมาณที่เยอะมากกว่าปกติอาจส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันของผู้ป่วย ลักษณะของเหงื่อออกที่มือที่ควรปรึกษาแพทย์ คือมีเหงื่อออกบริเวณมือทั้ง 2 ข้างพร้อมกัน ซึ่งไม่ได้มีปัจจัยมาจากอุณหภูมิและสภาพแวดล้อมทางอากาศ โรคเหงื่อออกที่มือพบได้ค่อนข้างบ่อยมากถึง 3% ของจำนวนประชากร  ผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้มักจะส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย เช่น การทำงาน การใช้ชีวิตประจำวัน หรือการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น

อาการที่บอกโรคเหงื่อออกที่มือ

 • ผู้ป่วยเป็นโรคเหงื่อออกที่มือต้อง มีเหงื่อทั้ง 2 ข้างออกพร้อมกัน โดยไม่สัมพันธ์กับอุณหภูมิอากาศ การออกกำลังกาย หรือ ท่าทาง ที่มาจากการใช้แรง
 • มีอาการมือเปียก รวมถึง เท้าและขาหนีบ
 • เป็นอย่างน้อย 1 ครั้งต่อสัปดาห์
 • ส่งผลต่อการกิจวัตรประจำวัน
 • คนในครอบครัวมีประวัติเป็นในลักษณะเดียวกัน
 • เวลานอนมักไม่มีเหงื่อออก

Hyperhidrosis  คือภาวะเหงื่อออกมือมากกว่าปกติ  สาเหตุของอาการเกิดได้จาก 2 กลุ่มหลัก

 1. เกิดจากระบบประสาทอัตโนมัติผิดปกติหรือต่อมเหงื่อทำงานผิดปกติ
 2. เกิดจากโรคที่มีสาเหตุ (Secondary hyperhidrosis) ซึ่งได้แก่
  • ต่อมไร้ท่อ เช่น ไทรอยด์เป็นพิษ เบาหวาน คนท้อง ประจำเดือนใกล้หมด
  • ระบบประสาท เช่น โรคพาร์กินสัน, reflex sympathetic dystrophy
  • มะเร็ง เช่น มะเร็งระบบประสาท หรือ hodkin’s disease
  • ยา เช่น fluoxetine, venlafaxine, doxepin เป็นต้น

แนวทางการรักษาโรคเหงื่อออกที่มือ

การรักษาโรคเหงื่อออกที่มือมีเป้าหมายสำคัญคือคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้น ลดปัญหากวนใจและใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติ โดยแบ่งแนวทางการรักษาได้ 4 วิธี

 1. การใช้ยาทา (antiperspirants) พวกนี้จะทำหน้า (opening of the sweat galnd blocking the elimination of sweat) ยาส่วนมากที่ใช่คือ aluminum chloride 20-30% มักใช้ในผู้ป่วยที่มีอาการน้อย
 2. ยากิน (anticholinergic drug) ยาที่ใช้คือ oxybutynin (5-10mg/day) จะทำหน้าที่ antagonist of muscarinic receptors อย่างไรก็ตาม ยาที่กินอาจมีผลข้างเคียง เช่น ปากแห้ง ท้องผูก คลื่นไส้อาเจียนได้
 3. ยาฉีดที่มือ (botulinum toxin) จะออกฤทธิ์ โดยการ block acetylcholine releasing in neuroglandular junction ส่วนมากมักคุมอาการได้ประมาณ 6 เดือน หลังจากนั้นอาจต้องมาทำซ้ำ
 4. การผ่าตัด ( Thoracoscopic sympathectomy) การผ่าตัดเป็นการรักษาโรคชนิดนี้ ได้ผลที่สุด ทำโดยการตัดเส้นประสาทบริเวณซี่โครงที่ 3-5 โดยผ่าทางส่องกล้อง แผลขนาด 1 ซม. 2 ข้าง อย่างไรก็ตาม การผ่าตัดอาจมีผลข้างเคียง คือ compensatory hyperhidrosis โดยพบได้ 10-40% อาการที่เป็นคือ อาจมีอาการเหงื่อออกมากผิดปกติบริเวณช่วงลำตัว ข้อดีของการผ่าตัดส่องกล้องจะทำให้แผลมีขนาดเล็ก ผู้ป่วยได้รับความเจ็บน้อย และฟื้นตัวได้ไว

ภาวะเหงื่อออกที่มือสาเหตุที่เกิดจากโรคไทรอยด์หรือโรคหัวใจ ซึ่งผู้ป่วยบางรายอาจจะยังไม่รู้ตัว ดังนั้นไม่ควรปล่อยทิ้งไว้ควรรีบมาปรึกษาแพทย์เพื่อหาแนวทางการรักษาที่ถูกต้อง การปล่อยทิ้งไว้อาจทำให้ได้รับอันตรายจากโรคที่เป็นอยู่ได้ แต่ถ้าหากสาเหตุเกิดจากความผิดปกติของระบบประสาทอัตโนมัติ ผู้ป่วยควรสังเกตอาการที่เกิดขึ้นกับร่างกายและเข้ามาพบแพทย์เพื่อปรึกษาปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้น

นพ. ศิระ เลาหทัย
ศัลยแพทย์ทรวงอกสาขาเฉพาะทาง
ผ่าตัดส่องกล้องปอดและต่อมไทมัส