โรคไข้กาฬหลังแอ่น หรือ Postural Orthostatic Tachycardia Syndrome (POTS) เป็นอาการที่ผู้ป่วยมีอาการเมื่อยขา หรือไม่สามารถยืนหรือนั่งตัวขึ้นได้นาน ๆ โดยมีอาการอื่น ๆ เหมือนกับไข้กาฬ

ทั้งนี้อาการหลักคือการเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจ (tachycardia) เมื่อเปลี่ยนตำแหน่งตัวของร่างกายจากการนอนตะแคงหรือนอนหายใจเข้มข้นไปเป็นการยืนหรือนั่งตัวขึ้น นอกจากนี้ยังมีอาการเหงื่อออกมาก ความเป็นไปได้ของโรคอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้แก่ ความดันเลือดต่ำ (hypotension) และอาการซึมเศร้า (depression) ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจในวงการแพทย์ และจำเป็นต้องรักษาโดยแพทย์ที่เชี่ยวชาญในโรคหัวใจและระบบร่างกาย เพราะสามารถมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยได้มากถ้าไม่รักษาให้เหมาะสม

การรักษาสามารถรวมถึงการแก้ไขพฤติกรรมที่เป็นไปได้ การออกกำลังกายแบบที่ปรับแต่งให้เหมาะสม และการใช้ยาต่าง ๆ ในบางกรณี เพื่อช่วยควบคุมอาการและปรับลดการเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจในสถานการณ์ที่ต่าง ๆ