โรค MERS (Middle East Respiratory Syndrome) หรือเรียกว่าโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง เป็นโรคทางเดินหายใจที่เกิดจากไวรัส MERS-CoV (Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus)

โรค MERS ส่วนใหญ่จะเกิดในหมู่ผู้ที่มีการติดต่อกับสัตว์ เช่น นก และมักพบในทวีปแอฟริกาทางตอนทางตะวันออกกลาง ทางทวีปเอเชีย และบางพื้นที่ของยุโรปและอเมริกาเหนือ โรคนี้มีการระบาดมากที่สุดในระหว่างช่วงเดือนเมษายนถึงกรกฎาคมของปี 2014 ในหลายทวีป โดยเฉพาะในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) แอร์เจีย และอูบันตู

การติดเชื้อมักเกิดในรูปแบบของโรคทางเดินหายใจรุนแรง และมีอาการไข้ ไอ และวิงเวียน การส่วนใหญ่จะเป็นอย่างรุนแรงในกลุ่มบางกลุ่มคน ทั้งนี้โรคนี้สามารถถ่ายทอดผ่านการสัมผัสโดยตรง โดยการหายใจหรือไอ