การติดเชื้อไข้หวัดเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยในชีวิตประจำวัน แต่มีสองประเภทที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน คือ ไข้หวัดใหญ่ (Influenza) และ ไข้หวัดธรรมดา (Common Cold) ซึ่งมีความแตกต่างทั้งในอาการที่แสดง และความรุนแรงของโรค ซึ่งความแตกต่างระหว่างทั้งสองโรคนี้มีดังนี้

1. สาเหตุ

ไข้หวัดใหญ่ (Influenza): เกิดจากไวรัสไข้หวัดใหญ่ ที่มีแนวทางการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ซึ่งอาจทำให้มีการระบาดของสายพันธุ์ที่เข้มข้นและทำให้เกิดระบาดลดลงในบางปี

ไข้หวัดธรรมดา (Common Cold): มีหลายชนิดของไวรัสที่สามารถทำให้เกิดโรคไข้หวัดธรรมดาเช่น ไวรัสโคโรน่า ไวรัสอะดีโน (Adenovirus) และ ไวรัสโนโร (Norovirus) หรือโรคหวัดลงกระเพาะ

2. อาการที่แสดง

ไข้หวัดใหญ่ (Influenza): มีอาการทั่วไปเหมือนไข้หวัดธรรมดาแต่มักมีอาการรุนแรงมากขึ้น เช่น ไข้สูง ปวดกล้ามเนื้อ อ่อนเพลีย หนาวสั่น และมีโอกาสที่จะเกิดอาการรุนแรงและมีภาวะแทรกซ้อนทางสุขภาพ เช่น ปอดอักเสบ หรือการติดเชื้อในกระแสเลือด

ไข้หวัดธรรมดา (Common Cold): มีอาการน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับไข้หวัดใหญ่ เช่น ไข้ต่ำ น้ำมูก เจ็บคอ และอาจมีอาการไอ มักมีอาการที่เล็กน้อยและไม่รุนแรง และไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพรุนแรง

3. การแพร่ระบาด

ไข้หวัดใหญ่ (Influenza): มีแนวโน้มที่จะระบาดมากขึ้นในฤดูหนาวและสามารถระบาดในระดับโลกได้

ไข้หวัดธรรมดา (Common Cold): มักมีการแพร่ระบาดตลอดทั้งปีและมีความเจ็บป่วยน้อยกว่าไข้หวัดใหญ่

4. การป้องกัน

ไข้หวัดใหญ่ (Influenza): มีวัคซีนที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันโรคนี้ และเป็นมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการลดความรุนแรงของโรค

ไข้หวัดธรรมดา (Common Cold): ไม่มีวัคซีนที่เฉพาะเจาะจงสำหรับไข้หวัดธรรมดา การล้างมือบ่อยๆ และการรักษาความสะอาดส่วนตัวเป็นมาตรการสำคัญในการป้องกัน
การรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่และการปฏิบัติตนที่ดีเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดส่วนตัวจะช่วยลดความเสี่ยงทั้งสองโรคนี้ได้ การรับรู้ถึงความแตกต่างระหว่างไข้หวัดใหญ่และไข้หวัดธรรมดาจะช่วยให้เข้าใจและรับรู้ถึงความสำคัญของการป้องกันและตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพเพื่อลดโอกาสที่จะติดเชื้อ

5. การรักษา

ไข้หวัดใหญ่ (Influenza): ต้องได้รับการรักษาที่รักษาอาการและลดความรุนแรงของโรค มียาเพื่อลดอาการไข่หวัดใหญ่โดยเฉพาะ หากได้รับการรักษาที่รวดเร็วอาการเจ็บป่วยจะลดลงอย่างลดเร็ว

ไข้หวัดธรรมดา (Common Cold): ไม่ต้องรับการรักษาเฉพาะเจาะจง เน้นการพักผ่อน การดื่มน้ำมากๆและการใช้ยาลดอาการเจ็บคอหรือลดไข้ ซึ่งเป็นวิธีการที่ช่วยให้ร่างกายต่อสู้กับไวรัสได้ดีขึ้น

การเรียนรู้เกี่ยวกับทั้งไข้หวัดใหญ่และไข้หวัดธรรมดา เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เราทราบถึงวิธีการป้องกัน รักษา และดูแลตนเองในกรณีที่ติดเชื้อได้ โดยการรักษาความสะอาด การบริโภคอาหารที่มีประโยชน์ และการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ จะเป็นปัจจัยที่สำคัญในการเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้แข็งแรง เพื่อที่จะลดโอกาสในการติดเชื้อไข้หวัดทั้งสองชนิดนี้ได้