3018

 

กรมควบคุมโรค เตือน โรคไข้หวัดใหญ่ระบาด พบปี 2562 เพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ผู้ป่วยรวม 46,648 ราย เสียชีวิต 4 ราย

เว็บไซต์ กรมควบคุมโรค ได้เผยแพร่พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 199 ” (วันที่ 24 ก.พ.-2 มี.ค. 2562)  ว่า จากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค สถานการณ์ไข้หวัดใหญ่ในปี 2562 (1ม.ค. -21 ก.พ.) พบว่ามีผู้ป่วยรวม 46,648 ราย เสียชีวิต 4 ราย เมื่อเทียบจำนวนผู้ป่วยกับปีที่ผ่านมา พบว่าสถานการณ์ไข้หวัดใหญ่ในปีนี้ เพิ่มขึ้น โดยจำนวนผู้ป่วยรวมในปีนี้สูงกว่าปีที่ผ่านมาในห้วงเวลาเดียวกัน และสูงกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลังถึง 2 เท่า

 

จากโปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาด พบว่าตั้งแต่ต้นปี 2562 เป็นต้นมา พบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่เป็นกลุ่มก้อน 31 เหตุการณ์ มากกว่าปี 2561 และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น โดยพบมากใน

1 โรงเรียน

2 เรือนจำ

3 ค่ายทหาร

4 โรงพยาบาล

 

การพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพประจำสัปดาห์นี้ คาดว่าในช่วงนี้มีโอกาสจะพบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  เนื่องจากสภาพอากาศที่แปรปรวนในช่วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือ อาจทำให้ประชาชนเจ็บป่วย ๆ ได้ง่าย

 

สำหรับโรคไข้หวัดใหญ่ ติดต่อทาง

1 การไอ

2 การจาม

3 ติดต่อทางสารคัดหลั่งที่ติดจากมือแล้วใช้มือสัมผัสกับเยื่อบุตาหรือจมูก

 

สามารถป้องกันได้โดยการ

1 ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่มีอาการไอหรือจาม

2 หลีกเลี่ยงการพบปะผู้อื่นขณะมีอาการไข้หวัด

3 หลีกเลี่ยงการหยิบจับสิ่งของที่ใช้ร่วมกับผู้อื่น

4 ล้างมือเป็นประจำ

5 สถานที่ที่มีคนอยู่หนาแน่น เช่น โรงเรียน เรือนจำ ค่ายทหาร ควรมีการคัดกรองผู้ป่วย

 

หากพบผู้ป่วยที่มีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ ได้แก่ ไข้ ไอ น้ำมูก ปวดกล้ามเนื้อ ควรแยกผู้ป่วยทันที และรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล ไม่ใช้ของใช้ร่วมกับผู้อื่น เช่น แก้วน้ำ ผ้าเช็ดตัว หมั่นทำความสะอาดสิ่งของที่มีการใช้ร่วมกันทุกวัน เช่น ลูกบิดประตู ปุ่มเปิดปิดไฟ และเตรียมหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือให้เพียงพอ

 

ส่วนกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้ป่วยโรคอ้วน หญิงตั้งครรภ์ ผู้ป่วยเรื้อรัง อาทิ โรคหอบหืด โรคปอดเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน โรคตับ โรคที่มีภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ เด็กอายุ 6 เดือนถึง 2 ปี และผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป เป็นต้น ควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ เพื่อลดความรุนแรงของโรคและลดโอกาสการนอนโรงพยาบาลค่ะ

 

ขอขอบคุณ

ข้อมูล : กรมควบคุมโรค