ตรวจCovid-19  Test

 

ตรวจ Covid-19 แบบ RT PCR Rapid Antigen Antibody
เก็บตัวอย่าง สารคัดหลั่ง จมูก+คอ สารคัดหลั่ง จมูก เจาะเลือด
ตรวจเพื่อหา เชื้อโควิด เชื้อโควิด ภูมิคุ้มกัน
เวลารอตรวจ * 72 ชั่วโมง 72 ชั่วโมง 72 ชั่วโมง
ราคา 3,000 บาท 1,400 บาท 1,000 บาท
ความแม่นยำ 99.6% 98.3% 98%
เพิ่งได้รับเชื้อ ตรวจไม่เจอ ตรวจไม่เจอ ตรวจไม่เจอ
3-5 วัน หลังรับเชื้อ ตรวจเจอ ตรวจเจอ ตรวจไม่เจอ
5-7 วัน หลังรับเชื้อ ตรวจเจอ ตรวจเจอ ตรวจไม่เจอ
รับเชื้อมาแล้วเกิน 7 วัน ตรวจเจอ บางรายเริ่มตรวจไม่เจอ บางรายเริ่มตรวจเจอ ภูมิคุ้มกัน Igm
รับเชื้อมาแล้วเกิน 14 วัน ตรวจเจอและบางราย
อาจตรวจเจอเป็นซากเชื้อ
ตรวจไม่เจอ บางรายเริ่มตรวจเจอ ภูมิคุ้มกัน IgG
ข้อดี แม่นยำที่สุด
เป็นวิธีสุดท้ายที่ใช้ยืนยัน
ว่าติดโรคจริง
แม่นยำใกล้เคียง PCR
และมีราคาที่ถูกกว่ากันมาก
ใช้บ่งชี้ได้ว่า เคยติดเชื้อ
และเริ่มหายดีจนมีภูมิคุ้มกัน
ข้อจำกัด ราคาสูงและใช้เวลา
รอผลตรวจนาน
คนที่แข็งแรง หากรับเชื้อมาแล้ว
เกิน 7 วัน อาจตรวจไม่เจอ
สัปดาห์แรกหลังรับเชื้อ
ไม่สามารถตรวจภูมิคุ้มกันเจอ

*ระยะเวลารอผลตรวจ อาจขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ใช้บริการในขณะนั้น

 

 

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

บริษัท คอนวีเนียนซ์ ฮอสพิทอล จำกัด
Convenience Hospital Co., Ltd.
90/5 หมู่ 13 ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 08-0074-8800, 02-115-2111
แฟกซ์ : 02-738-9740
แผนที่ : Google / รูปแผนที่ / เส้นทางเดินทาง
Line : @ch9airport