อะมีบากินสมอง หรือ ” โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ จากอะมีบา” มาจากเชื้ออะมีบาสายพันธุ์นีเกลอเรีย (Naegleria fowleri) และอะแคนทามีบา (Acanthamoeba) มักพบอยู่ใน ธรรมชาติ เช่น ลำธาร ลำคลอง ทะเลสาบน้ำจืด แหล่งน้ำขังและในดินเขตร้อนหรือเขตอบอุ่น เป็นเชื้อที่ชอบอยู่อิสระมากกว่าอยู่ในคนหรือสัตว์

 

อะมีบากินสมองไม่ใช่โรคระบาด เชื้ออะมีบาสายพันธุ์นีเกลอเรีย (Naegleria fowleri) เข้าสู่ร่างกายจากการสำลักน้ำ โดยจะเข้าทางประสาทการรับรู้กลิ่นทางจมูก แต่สายพันธุ์อะแคนทามีบา (Acanthamoeba) จะเข้าสู่ร่างกายคนผ่านทางบาดแผลตามผิวหนัง เดินทางผ่านกระแสเลือด จนเข้าสู่สมอง

 

ซึ่งจะมีอาการ ไข้สูง ปวดศีรษะมาก คอแข็ง สับสน ซึม ชัก หรือหมดสติ ปัจจุบันโรคดังกล่าวสามารถรักษาได้

 

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

บริษัท คอนวีเนียนซ์ ฮอสพิทอล จำกัด
Convenience Hospital Co., Ltd.
90/5 หมู่ 13 ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 08-0074-8800, 02-115-2111
แฟกซ์ : 02-738-9740
แผนที่ : Google / รูปแผนที่ / เส้นทางเดินทาง
Line : @ch9airport